Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de directeur!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller en het Firestartfonds

Ik zoek
Info Over

Specificeer

Specificeer

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Criteria

 • Het project heeft betrekking op Kunst & Cultuur.
 • Het betreft een nieuw project (geen herneming of reprise).
 • De aanvrager en/of het project hebben aantoonbare connectie met de stad Arnhem of Nijmegen. Dit betekent dat het project plaatsvindt in de stad of dat de aanvrager een aantoonbare connectie heeft met de stad en zorg draagt voor zichtbaarheid aldaar.
 • De aanvrager mag een rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn of een natuurlijk persoon.
 • De aanvraag betreft projectgebonden activiteiten: activiteiten die binnen een afgebakend tijdsbestek plaatsvinden. Er is sprake van een duidelijk begin en einde.
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindresultaat.
 • Er is sprake van een hoge mate van artistieke potentie en/of kwaliteit.
 • Het project heeft mede als doel professionele kunst & cultuur te presenteren aan publiek.
 • De aanvrager is nog niet eerder gesubsidieerd door gemeente Arnhem in de deelregeling 3 (meerjarig) en nog niet eerder gesubsidieerd door gemeente Nijmegen bij de regeling Meerjarige culturele programma’s.– De aanvrager heeft een stichting of is bereid deze met de gevraagde bijdrage op te richten (indien plan/discipline hierom vraagt).
 • De aanvrager profileert zich als Arnhemse resp. Nijmeegse maker.
 • Het project waarvoor aangevraagd wordt zal niet eerder dan winter 22/23 plaatsvinden.
 • De aanvrager kan slechts bij één project betrokken zijn.
 • Aanvragen voor puur de opname van een album komen niet in aanmerking.
 • Indien relevant dienen minstens enkele speelbeurten toegezegd te zijn.

Aanvullende richtlijnen

 • De bijdrage bedraagt maximaal €2500,-, wat middels maatwerk en in overleg tussen de aanvrager en Schakel025 verdeeld wordt over een vergoeding voor een junior fondsenwerver, een senior fondsenwerver en een eventuele bijdrage voor een op te richten stichting.
 • De aanvrager is verplicht de aanvraag bij de beoordelingscommissie toe te lichten in een pitch.
 • De aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan communicatie en publiciteit.
 • De bijdrage dient, indien mogelijk, terugbetaald te worden. Op basis van de definitieve begroting die de aanvrager naar zijn/haar fondsen stuurt wordt een verdeelsleutel toegepast op het terug te betalen bedrag.

 

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen