Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de coördinator!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller. Klik hier voor de regeling en het doen van een aanvraag: Stroomversneller.

Ik zoek
Info Over

Specificeer

Specificeer

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Criteria

Algemene voorwaarden

 • Het project heeft betrekking op Kunst & Cultuur.
 • Het project is nieuw en heeft een experimenteel karakter.
 • De aanvrager en/of het project hebben aantoonbare connectie met de stad Arnhem, dat betekent dat het project plaatsvindt in de stad of dat de aanvrager een aantoonbare connectie heeft met de stad en zorg draagt voor zichtbaarheid aldaar.
 • De aanvrager mag een rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn of een natuurlijk persoon.
 • De aanvraag betreft projectgebonden activiteiten: activiteiten die binnen een afgebakend tijdsbestek plaatsvinden. Er is sprake van een duidelijk begin en einde.
 • De aanvrager mag niet meer dan 8 jaar een zelfstandige beroepspraktijk hebben in de discipline waarvoor hij/ zij aanvraagt.
 • Als een project van een aanvrager is toegekend, wordt in datzelfde kalenderjaar en het daaropvolgende kalenderjaar van deze aanvrager geen nieuwe aanvraag in behandeling genomen.
 • De aanvraag dient minimaal 1 maand voor de start van het project ingediend te zijn. De start is het moment waarop het publiek kennismaakt met het project, bijvoorbeeld de première van een theatervoorstelling of een film.
 • De resultaten zijn toegankelijk voor een publiek.
 • Het aangevraagde bedrag is maximaal €3000,- (met mogelijkheden tot uitloop naar €5000,- i.g.v. podiumkunsten i.v.m. grootte groep).

De kernwaarden stroomversneller  

 • De aanvrager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindresultaat.
 • Er is sprake van een hoge mate van artistieke potentie en/of kwaliteit.
 • Het project heeft mede als doel professionele kunst & cultuur te presenteren aan publiek.
 • Het project heeft actualiteitswaarde, is relevant voor de ontwikkeling van de maker en is van toegevoegde waarde binnen het  kunst- en cultuuraanbod in Arnhem.

Wat ondersteunt de Stroomversneller niet

 • reguliere activiteiten en structurele organisatiekosten
 • projecten met een religieuze of politieke doelstelling
 • projecten zonder duidelijk begin of einde
 • structureel door de overheid gesubsidieerde instellingen
 • activiteiten gesubsidieerd door subsidie Gemeente Arnhem onder de regeling Producties, Evenementen en festivals en/of Provincie Gelderland onder de regeling Culturele Producties en Festivals
 • initiatieven van partijen die reeds subsidie ontvangen in het kader van de regeling meerjarige ondersteuning artistieke producties en festivals van gemeente Arnhem
 • projecten zonder onmiskenbare Arnhemse uitstraling/bereik/belang
 • prijsuitreikingen
 • fondsenwerving t.b.v. derden
 • projecten (waaronder symposia) voor een overwegend gespecialiseerde doelgroep
 • projecten die niet openbaar toegankelijk zijn
 • aankopen op het gebied van beeldende kunst
 • activiteiten van studenten
 • herdenkingen en jubilea
 • prijzen en concoursen
 • aankoop van kunstwerken
 • restauraties
 • erfgoed
 • verbouwing of (her)inrichting
 • reprises van voorstellingen

N.B.: de stroomversneller is terughoudend in een aanvraag voor uitsluitend transportmiddelen (reiskosten t.b.v. een project kunnen opgenomen worden in de begroting)

Voor de snelle Stroomversneller gelden alle bovenstaande criteria, behalve: De aanvraag dient minimaal 1 maand voor de start van het project ingediend te zijn. De start is het moment waarop het publiek kennismaakt met het project, bijvoorbeeld de première van een theatervoorstelling of een film. Voor de snelle Stroomversneller is het startmoment niet van belang. 

Extra Impuls Jong Talent Beeldende Kunst

Naar aanleiding van de sectoranalyse beeldende kunst heeft Gemeente Arnhem heeft dit jaar eenmalig extra geld beschikbaar gesteld voor jonge makers, om op deze manier jong talent in de sector beeldende kunst meer en beter te ondersteunen.Eén van de resultaten daarvan is dat er in 2019 €20.000,- extra beschikbaar is in de regeling Stroomversneller.

Dit is geen aparte regeling. Aanvragen worden beoordeeld conform de criteria van Stroomversneller met een drietal aanvullende criteria (zie hieronder). De adviseur beeldende kunst beslist in welke categorie de aanvraag valt.

Indien het plafond van €20.000,- is bereikt zullen de aanvragen worden beoordeeld als een reguliere Stroomversneller aanvraag voor zover het budget het toelaat.

Aanvullende criteria Jong Talent Beeldende Kunst

 • De aanvrager dient ten minste drie jaar een hbo-opleiding met een beeldende kunstcurriculum hebben gevolgd en werkzaam zijn als beeldend kunstenaar. Wanneer een andere dan een beeldende kunstopleiding is gevolgd, kan een kunstenaar in aanmerking voor honorering komen als de praktijk een overwegend autonoom karakter heeft.
 • Een aanvraag kan tot 8 jaar na het verlaten van de opleiding worden ingediend. Hierbij wordt gekeken naar de diplomadatum. Indien geen diploma is behaald, de datum van het verlaten van de opleiding.
 • Beeldend kunstenaars die een masteropleiding hebben gevolgd kunnen tot 6 jaar na de diplomadatum (of indien geen diploma is behaald, de datum na het verlaten van die opleiding) aanvragen, op voorwaarde dat zij die aansluitend op de bachelor volgden.

Extra Impuls C.S. Oolgaardtstichting

De C.S. Oolgaardtstichting heeft in juni 2020 besloten de Stroomversneller te steunen met een extra financiële impuls. Deze stichting heeft als doel het mogelijk maken en ondersteunen van activiteiten gericht op jongeren, vanuit een streven naar een humane en rechtvaardige samenleving.

Aanvullende criteria C.S. Oolgaardtstichting

 • De aanvrager is op het moment van aanvragen niet ouder dan 24 jaar.

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen