Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de directeur!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller en het Firestartfonds

Ik zoek
Info Over

Specificeer

Specificeer

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Criteria

Algemene voorwaarden

 • Het project heeft betrekking op Kunst & Cultuur.
 • Het project is nieuw en heeft een experimenteel karakter.
 • De aanvrager en/of het project hebben aantoonbare connectie met de stad Arnhem, dat betekent dat het project plaatsvindt in de stad of dat de aanvrager een aantoonbare connectie heeft met de stad en zorg draagt voor zichtbaarheid aldaar.
 • De aanvrager mag een rechtspersoon zonder winstoogmerk zijn of een natuurlijk persoon.
 • De aanvraag betreft projectgebonden activiteiten: activiteiten die binnen een afgebakend tijdsbestek plaatsvinden. Er is sprake van een duidelijk begin en einde.
 • Normaal gesproken mag de aanvrager niet meer dan 8 jaar een zelfstandige beroepspraktijk hebben in de discipline waarvoor hij/ zij aanvraagt. We laten dat criterium eenmalig los vanwege de Coronapandemie, tot 1 oktober 2022. Zolang het budget het toelaat.
 • Als een project van een aanvrager is toegekend, wordt in datzelfde kalenderjaar en het daaropvolgende kalenderjaar van deze aanvrager geen nieuwe aanvraag in behandeling genomen. 
 • De aanvraag dient minimaal 1 maand voor de start van het project ingediend te zijn. De start is het moment waarop het publiek kennismaakt met het project, bijvoorbeeld de première van een theatervoorstelling of een film.
 • De resultaten zijn toegankelijk voor een publiek.
 • Het aangevraagde bedrag is maximaal €3000,- (met mogelijkheden tot uitloop naar €5000,- i.g.v. podiumkunsten i.v.m. grootte groep).

De kernwaarden stroomversneller  

 • De aanvrager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindresultaat.
 • Er is sprake van een hoge mate van artistieke potentie en/of kwaliteit.
 • Het project heeft mede als doel professionele kunst & cultuur te presenteren aan publiek.
 • Het project heeft actualiteitswaarde, is relevant voor de ontwikkeling van de maker en is van toegevoegde waarde binnen het  kunst- en cultuuraanbod in Arnhem.

Aanvullende criteria voor Kunstvakdocenten​

 • Het project heeft betrekking op kunst​educatie​
 • De aanvraag betreft projectgebonden activiteiten: activiteiten die binnen een afgebakend tijdsbestek plaatsvinden. Er is sprake van een duidelijk begin en einde.
 • De aanvraag dient minimaal 1 maand voor de start van het project ingediend te zijn. De start is het moment waarop ​de leerlingen/ deelnemers of publiek kennismak​en met het project​.​
 • ​H​et eindresultaat hoeft niet toegankelijk te zijn voor een publiek (mag wel), maar moet wel deelnemers/ leerlingen hebben.​
 • Eindresultaat kan een onderzoekstraject, nieuwe methodiek zijn of een lespakket of een ​educatieve voorstelling/ tentoonstelling etc. 
 • Het gaat erom dat jij ons als Kunstvakdocent vertelt hoe dit project jou helpt in jouw ontwikkeling en (nieuw) beroepsperspectief geeft.

Wat ondersteunt de Stroomversneller niet

 • De Stroomversneller is wat betreft uitvoering en doelstellingen vergelijkbaar met het Groeispurt fonds in Nijmegen. Het is niet mogelijk om voor één project bij zowel Groeispurt als Stroomversneller aan te vragen. Als je als maker een connectie hebt met beide steden, vragen we je een keuze te maken voor een van beide fondsen. Neem bij twijfel contact met ons op. We denken graag met je mee bij welke regeling je project beste past.
 • opleidingen/ bijscholingen voor jezelf zijn niet op hun plek bij Stroomversneller. Voor scholing verwijzen we je naar werktuig PPO
 • projecten met een religieuze of politieke doelstelling
 • projecten zonder duidelijk begin of einde
 • structureel door de overheid gesubsidieerde instellingen
 • activiteiten gesubsidieerd door subsidie Gemeente Arnhem onder de regeling Producties, Evenementen en festivals en/of Provincie Gelderland onder de regeling Culturele Producties en Festivals
 • initiatieven van partijen die reeds subsidie ontvangen in het kader van de regeling meerjarige ondersteuning artistieke producties en festivals van gemeente Arnhem
 • projecten zonder onmiskenbare Arnhemse uitstraling/bereik/belang
 • prijsuitreikingen
 • fondsenwerving t.b.v. derden
 • projecten (waaronder symposia) voor een overwegend gespecialiseerde doelgroep
 • projecten die niet openbaar toegankelijk zijn
 • aankopen op het gebied van beeldende kunst
 • investeringen/ aanschaf van materialen die niet specifiek project gerelateerd zijn: denk hierbij aan laptops, camera’s, instrumenten, technische apparatuur
 • activiteiten van studenten
 • herdenkingen en jubilea
 • prijzen en concoursen
 • aankoop van kunstwerken
 • restauraties
 • erfgoed
 • verbouwing of (her)inrichting
 • reprises van voorstellingen

N.B.: de stroomversneller is terughoudend in een aanvraag voor uitsluitend transportmiddelen (reiskosten t.b.v. een project kunnen opgenomen worden in de begroting)

Extra impuls stroomversneller gemeente Arnhem 

De gemeente Arnhem neemt een breed pakket aan maatregelen om de culturele sector in tijden van corona te ondersteunen. Hieronder valt een extra impuls van €300.000,- in 2021 en €50,000.- in 2022 extra voor de stroomversneller. Voor deze additionele middelen geldt het criterium van jonge maker niet, omdat álle kunstenaars het zwaar hebben. Daarnaast kunnen als uitzondering professionele kunstvakdocenten binnen de amateurkunsten een beroep doen op deze middelen.

Extra impuls stroomversneller voor Creatieve industrie

Vanuit de afdeling Economische Zaken van gemeente Arnhem is er in 2020, 2021 en 2022 €12.000,- toegezegd om ondernemers uit de creatieve industrie te ondersteunen met een Stroomversnellerssubsidie. Alle reguliere criteria van Stroomversneller zijn op deze impuls van toepassing.

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen