Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de directeur!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller en het Firestartfonds

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Toneelgroep Oostpool tijdens Voorspel 2017 ©RobVoss Fotografie

Arbeidsrelaties en verloning

Dit artikel gaat over arbeidsrelaties en de manieren waarop je verschillende soorten mensen die meewerken aan jouw initiatief of project kunt betalen of verlonen. Gaat dat via een factuur, een loonstrook of een vrijwilligersverklaring? Dat heeft grotendeels te maken met het soort dienstverband dat er is afgesproken en of de persoon die wordt ingehuurd voor de belastingdienst wordt aangemerkt als ondernemer. Het inhuren van andere mensen heeft altijd invloed op het financieren van jouw initiatief of project en het zal ook terugkomen in de administratie. Bij het schrijven van deze tekst hebben we input gebruikt die we van Floor Ruyters, productiehuis De Nieuwe Oost, hebben gekregen.

Wat voor arbeidsrelaties zijn er?

Voordat je kunt bepalen op welke manier iemand betaald kan worden, is het van belang om te bepalen van welke vorm arbeidsrelatie er sprake is. Er zijn meerdere mogelijkheden die je hieronder in het kort vindt uitgelegd.

De arbeidsovereenkomst oftewel een dienstbetrekking

Dit wordt ook wel een dienstverband genoemd. Er is sprake van een werkgever die een werknemer in dienst neemt. Ze hebben een arbeidsovereenkomst of contract opgesteld. Daarin is precies beschreven wat de voorwaarden zijn van deze dienstbetrekking. Daarin staat onder andere het salaris, de werkzaamheden, de tijdsduur van het contract en andere overeengekomen besluiten beschreven. Als opdrachtgever kan je op de website van de Kamer van Koophandel lezen wat er allemaal komt kijken bij het aannemen van personeel.

Aanneming van werk

Dit is een overeenkomst waarbij iemand werkzaamheden verricht voor een bepaalde prijs voor een opdrachtgever.

Een overeenkomst van opdracht

Hierbij voert degene die een opdracht voor een bepaalde dienst of prestatie aanneemt van een opdrachtgever deze geheel zelfstandig uit.

Soorten dienstbetrekkingen.

Alleen als een arbeidsrelatie een dienstbetrekking is, moet je loonheffingen inhouden en betalen. De wet kent twee soorten dienstbetrekkingen:

Echte dienstbetrekking

Dit heeft als kenmerk dat er een gezagsverhouding is tussen de werkgever en de werknemer, de laatstgenoemde werkt persoonlijk en de eerstgenoemde betaalt daarvoor een loon. Er is sprake van een gezagsverhouding als je als opdrachtgever het recht hebt om aan te geven op welke manieren er gewerkt  moet worden, op welke momenten, aan welke eisen het opgeleverde werk moet voldoen en hoe de werknemer met klanten omgaat. Er is sinds 1 januari 2019 meer duidelijkheid over gezagsverhoudingen gekomen. Dat lees je in de bijlage op Handboek Loonheffingen.

Fictieve dienstbetrekking

Hiervan is sprake wanneer er, zoals het woord al zegt, geen sprake is van een echte dienstbetrekking. Aangaande het inhouden en betalen van loonheffingen zijn er geen verschillen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Leerlingen en stagiairs. Er worden afspraken gemaakt middels een stageovereenkomst.
  • Uitzendkrachten
  • Opting-in. Dit betekent dat de opdrachtgever en de opdrachtnemer er samen voor kiezen om te verklaren dat de arbeidsverhouding een fictieve dienstbetrekking is. Daarmee worden de premies voor loonbelasting, de premie voor volksverzekeringen en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet ingehouden op de inkomsten.

Overige arbeidsrelaties

Er zijn nog enkele specifieke vormen van arbeidsrelaties en uitzonderingen, die ook in de cultuursector voorkomen. Als je bijvoorbeeld artiest bent en inkomen hebt, dan zijn er drie mogelijkheden.

Dienstbetrekking

Dan ben je zoals beschreven in loondienst bij een bedrijf of instelling, je hebt een arbeidsovereenkomst en ontvangt een salaris, meestal per maand. Je doet aangifte van de inkomstenbelasting en de loonheffing wordt ingehouden op jouw salaris.

Je bent ondernemer

Jouw werkzaamheden voer je uit als zelfstandig ondernemer. Dat ben je voor de Belastingdienst als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Indien dat zo is dan kan je werken met bijvoorbeeld een modelovereenkomst om de afspraken tussen jou en de opdrachtgever vast te leggen. Tevens toon je daarmee jullie arbeidsrelatie aan, wat belangrijk is in het kader van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Als je jezelf wilt laten uitbetalen dan doe je dit middels het versturen van een factuur. Daarin neem je de btw op als je als ondernemer ook btw-plichtig bent.

Geen dienstbetrekking en geen ondernemer

Het kan voorkomen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en je bent zelf ook geen zelfstandig ondernemer. Dan geef je jouw inkomsten op als ‘resultaat uit overig werk’ wanneer je de aangifte voor de inkomstenbelasting gaat doen. Als je alleen een onkostenvergoeding krijgt dan geef je dit op als opbrengsten.  Mocht de opdrachtgever alsnog loonheffing inhouden, dan kan je dit aangeven bij de aangifte van de inkomstenbelasting.

Geen dienstbetrekking voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen

In de onderstaande gevallen zijn de arbeidsrelaties geen dienstbetrekking in het kader van de loonbelasting en de werknemersverzekeringen.

  • Als je vrijwilliger bent en werkt volgens de vrijwilligersregeling en een vrijwilligersovereenkomst hebt ingevuld.
  • Personen die werken via een overeenkomst van opdracht of modelovereenkomst.

Wijze van betalen

Als je iemand betaalt die niet als ondernemer bij je werkt en ook niet bij je in (fictieve) dienstbetrekking is dan kan je gebruik maken van een IB47-Formulier van de Belastingdienst. Daarnaast kan degene om wie het gaat ervoor kiezen om een kwitantie te sturen. Mocht je gebruik maken van de artiestenregeling, dan gebruik je een gageverklaring. Dat is een soort factuur voor particulieren waar wel wat eisen aan verbonden zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende gevallen:

  • Betalingen aan auteurs, sprekers en deelnemers aan medische proeven
  • Medewerkers voor wie de fictieve dienstbetrekking niet geldt, omdat ze niet voldoen aan alle voorwaarden.

Mocht je vanuit jouw expertise zelf over kennis beschikken die bij dit onderwerp zou passen, of zie je mogelijkheden tot de verbetering van deze tekst, dan zien we jouw bericht graag tegemoet via info@schakel025.in.

Meer kennis over Personeel en arbeid

Code Diversiteit en Inclusie

Dit artikel heeft betrekking op de Code Diversiteit en Inclusie, geschreven voor de culturele en creatieve sector....lees meer →

Divers en inclusief werven

Diversiteit en inclusie is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt in de cultuursector én daarbuiten. Het...lees meer →

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

In dit artikel gaan we in op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor mensen die (deels) als zzp’er werkzaam...lees meer →

Download – format bestuursreglement

Op deze pagina kun je een voorbeeld van een bestuursreglement downloaden. Hierin worden de afspraken opgenomen die...lees meer →

Weten wat je waard bent

Als je dit artikel gelezen hebt, kan je gemakkelijker voor jezelf te weten wat je waard bent...lees meer →

Ontwikkelbudget voor werknemers en zelfstandigen

Het is belangrijk om in jezelf te blijven investeren. Maar opleidingen, trainingen en coachingstrajecten kunnen soms flink...lees meer →

Energie & Veerkracht: inspiratie en verdieping

In het voorjaar van 2021 staan een aantal programma’s van de Cultuur Academy en Schakel0205 in het teken van...lees meer →

Belangenbehartigers en brancheorganisaties

In dit artikel vind je alle Belangenbehartigers en brancheorganisaties die we hebben kunnen vinden. Daarbij zijn we enorm...lees meer →

Declareren

Declareren kan je leren, zeker met behulp van dit artikel! Soms komt het voor dat je onkosten...lees meer →

Gezond en veilig werken

Dit artikel heeft betrekking op gezond en veilig werken binnen jouw beroep. Daarbij gaat het er niet...lees meer →

Download – Voorbeeld modelovereenkomst individuele artiest

Op deze pagina vind je een link naar een voorbeeld van een modelovereenkomst voor een individuele artiest....lees meer →

De modelovereenkomst

Dit artikel gaat over de modelovereenkomst die je als zzp-er nodig kan gaan hebben in het verband...lees meer →

De artiestenregelingen

In dit artikel gaan we in op de artiestenregelingen zoals de kleinevergoedingsregeling en de kostenvergoedingbeschikking. Wanneer je...lees meer →

Download – Voorbeeld modelovereenkomst gezelschap

Op deze pagina vind je een link naar een voorbeeld van een modelovereenkomst voor een gezelschap artiesten....lees meer →

Code Fair Practice

In dit artikel gaan we in op de Code Fair Practice. Dit is een gedragscode voor ondernemen...lees meer →

Hoe bepaal ik mijn tarief?

Dit artikel gaat over het bepalen van de hoogte van een vergoeding die je ontvangt voor jouw...lees meer →

Download – Voorbeeld stageovereenkomst

Op deze pagina vind je een voorbeeld van een stageovereenkomst. Deze heb je nodig als je een...lees meer →

Medewerkers in loondienst

Dit artikel is bedoeld voor bedrijven die medewerkers in loondienst hebben of die stap willen gaan zetten....lees meer →

Werken met zzp-ers

Dit artikel gaat over het werken met Zelfstandigen Zonder Personeel oftewel zzp-ers. Het werken met zzp-ers verschilt...lees meer →

Wanneer ben je zelfstandig?

In dit artikel bespreken we of je als zelfstandige aangemerkt kan worden door de Belastingdienst en hoe...lees meer →

Werken met vrijwilligers

Dit artikel gaat over het werken met vrijwilligers en wat dit betekent voor onder andere de verloning...lees meer →

Auteursrecht, gebruikersrecht en licenties

Dit artikel gaat onder andere over auteursrecht en het uitgeven van werk in licentie. Als je iets...lees meer →

Organisaties voor de exploitatie van auteursrecht

In dit artikel gaat het over organisaties die voor jou het auteursrecht kunnen exploiteren. Zij letten er...lees meer →

Cao’s

Dit artikel gaat over cao’s in de cultuursector. Als je werkzaam bent in Nederland dan ben je...lees meer →

BUMA/STEMRA

Dit document is bedoeld voor wanneer je in professioneel verband muziek wil laten horen aan andere mensen....lees meer →

De stageovereenkomst

De cultuursector is een uitgelezen plek om werkervaring op te doen. Er zijn veel stageplekken beschikbaar en...lees meer →

Download – Voorbeeld arbeidsovereenkomst

Op deze pagina kun je een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd downloaden. Deze kan je...lees meer →

Download – Voorbeeld declaratieformulier

Op deze pagina kan je een voorbeeld van een declaratieformulier in Word-formaat downloaden. Je kunt dit gebruiken...lees meer →

Download – Vrijwilligersovereenkomst

Hieronder kan je een voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst in Word-formaat downloaden. Wanneer je werkt met vrijwilligers, of...lees meer →

Download – Gageverklaring

Hieronder kan je een voorbeeld van een gageverklaring downloaden. Dit is een standaard document dat door de...lees meer →

Verzekeringen in de cultuursector

In Nederland is het gebruikelijk dat je jezelf verzekert tegen onverwachte gebeurtenissen. Dit geldt zowel voor privé...lees meer →

Medewerkers en vrijwilligers

Dit artikel gaat over werken met medewerkers en vrijwilligers. Wanneer je een initiatief of project wilt realiseren...lees meer →

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen