Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de directeur!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller en het Firestartfonds

Ik zoek
Info Over

Specificeer

Specificeer

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Slotperformance Ik Moed van Mirthe Dokter ©Rachelle Stoffels

Belangenbehartigers en brancheorganisaties

In dit artikel vind je alle Belangenbehartigers en brancheorganisaties die we hebben kunnen vinden. Daarbij zijn we enorm geholpen door de kennis van beroepkunstenaar.nl. Het gaat om partijen die gericht zijn op het behartigen van de belangen van haar leden. Ze hebben vaak een groot netwerk en kunnen de politiek gemakkelijker beïnvloeden dan jij in je eentje. Deze belangenbehartigers en brancheorganisaties kunnen je adviseren en ondersteunen op het gebied van bijvoorbeeld de Code Fair Practice, maatschappelijk verantwoord ondernemen, cao’s, veilig en gezond werken en andere relevante thema’s. Zorg dat je goed geïnformeerd bent,  voordat je je aansluit bij een organisatie. Dan weet je wat de kosten zijn en wat je kunt verwachten van ze. Beslis op basis daarvan welke organisatie het beste bij je past.

Overkoepelende brancheorganisaties

In Nederland kennen we twee grote vakbonden die betrekking hebben op de culturele sector. Dat zijn de Kunstenbond en CNV Kunst en Cultuur. Dit zijn vakbonden voor werknemers, freelancers, kleine zelfstandigen, starters en uittreders in nagenoeg de hele kunst- en cultuursector. Ze weten alles van de ontwikkelingen die er in de cultuursector plaatsvinden, ze hebben invloed op de politiek en ze zorgen voor de behartiging van de collectieve belangen middels cao’s. Als je hierbij bent aangesloten kun je hulp en advies krijgen over veel verschillende thema’s.

Specifieke belangenbehartigers en brancheorganisaties

Veel van de onderstaande belangenbehartigers, brancheorganisaties, beroepsorganisaties en verenigingen zijn op hun beurt weer aangesloten bij Kunsten ’92. Dat is de belangenorganisatie van het hele kunst-, cultuur- en erfgoedveld. Eigenlijk is er voor ieder vakgebied een belangenbehartiger. Hieronder vind je ze, op alfabetische volgorde, op een rijtje, met dank aan beroepkunstenaar.nl. Klik op de titel per organisatie om naar de website te gaan.

Algemeen

Artiesten Belangen Centrum (ABC)

Het ABC is in het leven geroepen om knelpunten in het werkveld van professionele artiesten en musici op te lossen zowel onderling als op nationaal beleidsniveau.

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK)

De NAPK fungeert onder andere als werkgeversorganisatie en sluit namens de sector cao’s af met de vakbonden. Daarnaast is ze veel in gesprek met (lokale) politiek.

Platform voor Freelance Musici (PvFM)

Het PvFM streeft naar betere gages en arbeidsomstandigheden, meer solidariteit in de culturele sector en een groter draagvlak in de maatschappij.

De Popcoalitie

De Popcoalitie voert het gesprek met de overheid en de wetenschap om te komen tot gerichte investeringen in randvoorwaarden voor onder andere kennisontwikkeling en innovatie.

Beeldende kunst

BBK

Dit is de Beroepsvereniging Beeldend Kunstenaars. Ze kunnen bemiddelen bij conflicten en er is een adviesbureau voor juridische bijstand aan gekoppeld.

BNO

Dit is de branchevereniging voor Nederlandse ontwerpers en ontwerpbureaus. De organisatie adviseert bij zakelijke vraagstukken en organiseert onder andere seminars, masterclasses en events.

Boknet

Dit is een beroepsorganisatie voor professionele en zelfstandig werkende kunstenaars. Er wordt ondersteuning geboden aangaande ondernemerschap en de leden krijgen toegang tot een juridische helpdesk.

Dupho (Dutch Photographers)

De organisatie adviseert en vertegenwoordigt professionele fotografen op juridisch, zakelijk en creatief gebied.

Platform Beeldende Kunst

Dit is een netwerk van individuen, belangenverenigingen, kunstacademies, musea, presentatie-instellingen, blogs, kranten, tijdschriften en andere partijen.

Bouwkunst

BNA

Branchevereniging Nederlandse Architecten

BNSP

Beroepsvereniging Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen

NVTL

Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur

BNI

Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten

BNO

Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

Lichtontwerp Nederland

Beroepsorganisatie Nederlandse Lichtontwerpers

Componisten

Beroepsvereniging Componisten Multimedia (BCMM)

Deze vereniging is er voor componisten in de reclame, film en tunes en jingles en gamemuziek. Naast het behartigen van de belangen kan ze juridisch advies geven aan haar leden.

Editors

Nederlandse vereniging van cinema-editors (NCE)

Zij organiseert ontmoetingen tussen editors uit binnen- en buitenland en richt zich op de ambachtelijke en inhoudelijke aspecten van filmmontage.

Erfgoed

BRAM

Zij zetten zich in voor de professionalisering van het vakgebied en het behartigen van de belangen van betaalde rondleiders, museumdocenten en -acteurs.

Landelijk Contact Museumconsulenten

Zij ondersteunen musea in de kwaliteitsverbetering en het vergroten van het publieksbereik.

Museumregister Nederland

Dit is een register voor museale instellingen dat tevens als kwaliteitskeurmerk fungeert.

Museumvereniging

Zij streven naar een positief imago van musea, een hoge kwaliteit van de branche en een groot en divers museumpubliek.

Vereniging van Erfgoedhoveniers

Zij vertegenwoordigen mensen die monumentale stadstuinen, boerenerven, landgoederen en historische begraafplaatsen verzorgen.

Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici (VNK)

Dit is een platform voor ontmoeting, discussie en advies voor alle kunst- en architectuurhistorici.

Film en tv

Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers (NBF)

Dit is een netwerkorganisatie die tevens belangen behartigt van alle film- en televisiemakers door actief betrokken te zijn in politieke gesprekken en onderhandelingen.

VERS, Nieuwe Film- en Televisiemakers 

VERS is een platform en een netwerkvereniging die zich met thema-avonden, feesten en de jaarlijkse de VERS-awards richt op nieuwe beeldmakers.

Kunsteducatie

De belangenbehartiging voor deze beroepsgroep wordt naast door de Kunstenbond en CNV Kunst en Cultuur gedaan door de meer gespecialiseerde brancheorganisaties:

Muziek

BAM!

Deze beroepsvereniging is gericht op de nieuwste generatie muziekauteurs en muzikanten en ze weten veel van hedendaagse media en manieren om inkomsten te genereren.

Beroepsvereniging Componisten Multimedia (BCMM)

BCMM zet zich onder andere in om het inkomen van Nederlandse mediacomponisten te behouden.

Beroepsvereniging van Improviserende Musici (BIM)

Zij behartigt de belangen en ondersteunt en adviseert improviserende musici.

Dutch DJ Foundation (DDJF)

Zij zijn gericht op dj’s en producers en geven voorlichting en behartigen de belangen.

Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen

Zij biedt zangdocenten de mogelijkheid om van en met elkaar te leren.

Nieuw Geneco, het Nieuw Genootschap van Nederlandse Componisten

Zij behartigen de belangen van componisten en hebben onder andere het doel om de zichtbaarheid van in Nederland werkende componisten te vergroten.

Vrije KNTV

Dit is een beroeps- en belangenvereniging voor musici.

Producenten

Filmproducenten Nederland (FPN)

Zij zijn actief op het gebied van financiering, auteursrecht, media- en cultuurbeleid en sociaaleconomisch beleid en onderhoudt een netwerk met brancheverenigingen en -organisaties.

Documentaire producenten (DPN)

Zij stimuleren de productie van sterke documentaire-verhalen van hoge kwaliteit.

Nederlandse Content Producenten (CNP)

Dit is een samenwerkingsverband van (middel)grote en onafhankelijke televisieproducenten.

Vereniging van Nederlandse Animatie Producenten (VNAP)

Zij behartigt de belangen van animatieproducenten en bevordert de totstandkoming en export van animatieproducties voor alle media.

Stichting onafhankelijke Producten Nederland (StOPnl)

StOPnl houdt zich onder andere bezig met de inning, het beheer en de repartitie van gelden en het beheer van rechten op filmwerken uit Nederlandse overeenkomsten.

Regie

Dutch Directors Guild (DDG)

Deze netwerkorganisatie richt zich op de belangen van fictie en documentaire regisseurs.

Assistant Directors Club (ADC)

Het doel van deze vereniging is het delen van onderlinge kennis en het vakgebied naar een hoger niveau te tillen.

Scenaristen

Netwerk Scenarioschrijvers

Dit netwerk maakt zich sterk voor de positie van de scenarioschrijver door hun zichtbaarheid te verbeteren en door te strijden voor een betere rechtspositie en een financiële positie.

Theater en dans

ACT Belangenvereniging

ACT is er voor iedereen die zich acteur noemt.

Artiesten Belangen Centrum (ABC)

Dit is een brancheorganisatie voor zelfstandig werkende artiesten en musici.

Lichtontwerp Nederland

Zij verbeteren de bereikbaarheid, de aandacht voor het vak lichtontwerper en de uitwisseling van kennis.

NBDO Dansbelang

Zij vertegenwoordigt dansers, dansdocenten en choreografen als groep in gesprekken met andere partijen.

Nederlandse Associatie voor de Podiumkunsten (NAPK)

De branchevereniging voor professionele podiumkunstproducenten.

Omscholing Dansers Nederland (ODN)

Zij stellen dansers aan het einde van hun loopbaan (rond 35 vaak) in de gelegenheid een nieuwe maatschappelijke start te maken.

Platform Scenography

Dit is een netwerk dat als doel heeft om de scenografie als een zelfstandige ontwerpdiscipline beter zichtbaar te maken.

Platform Theaterauteurs

Dit is een onafhankelijk platform voor toneelschrijvers in Nederland en Vlaanderen.

Samen1Stem 

Dit is de vakvereniging voor freelancers die werkzaam zijn in het stemmenvak en de nasynchronisatie.

Vereniging van Schouwburg en Concertzaal Directies (VSCD)

Deze vereniging is de koepelorganisatie voor schouwburgen en concertzalen.

Vereniging voor Dansonderzoek (VDO)

Bevordert academisch onderzoek naar dans.

De Verenigde Podiumkunstenfestivals

Een samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse festivals dat festivals een prominentere rol wil geven binnen het culturele klimaat.

Vereniging voor Podiumtechnologie

De organisatie voor een ieder die achter de schermen in de podium- en evenementensector werkt.

Disclaimer

Bij het schrijven van dit artikel over belangenbehartigers en brancheorganisaties hebben we heel veel gehad aan de informatie die te vinden is op de website beroepkunstenaar.nl.

Mocht je vanuit jouw expertise zelf over kennis beschikken die bij dit onderwerp zou passen, of zie je mogelijkheden tot de verbetering van deze tekst, dan zien we jouw bericht graag tegemoet via info@schakel025.in.

 

Meer kennis over Regelgeving

De gemeenteraad – hoe kan je het beste lobbyen

Dit artikel heeft betrekking op de gemeenteraad en bevat tips om invloed uit te oefenen op het...lees meer →

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

In dit artikel gaan we in op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor mensen die (deels) als zzp’er werkzaam...lees meer →

Download – format bestuursreglement

Op deze pagina kun je een voorbeeld van een bestuursreglement downloaden. Hierin worden de afspraken opgenomen die...lees meer →

Intellectueel eigendom

In dit artikel gaan we in op het intellectueel eigendom. Dat is een verzamelnaam voor de rechten...lees meer →

PRI&E, hoe en wat?

Dit artikel gaat over de PRI&E, wat staat voor Productie Risico Inventarisatie en Evaluatie. Wanneer je initiatief...lees meer →

Regelgeving rondom privacy

In dit artikel gaan we in op de regelgeving rondom privacy. Dit is een onderwerp dat veel...lees meer →

Auteursrecht, gebruikersrecht en licenties

Dit artikel gaat onder andere over auteursrecht en het uitgeven van werk in licentie. Als je iets...lees meer →

Een vergunning aanvragen in Arnhem

Dit artikel gaat over het aanvragen van een vergunning en dient als informatiebron over de werkwijze en...lees meer →

De keuze voor een rechtsvorm

Dit artikel gaat over rechtsvormen en helpt je op weg om te kiezen welke het beste bij...lees meer →

Organisaties voor de exploitatie van auteursrecht

In dit artikel gaat het over organisaties die voor jou het auteursrecht kunnen exploiteren. Zij letten er...lees meer →

Buitenlocaties voor evenementen

Wanneer je in Arnhem een evenement in de openbare ruimte organiseert zijn er verschillende buitenlocaties mogelijk. Je...lees meer →

Download – Voorbeeld arbeidsovereenkomst

Op deze pagina kun je een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd downloaden. Deze kan je...lees meer →

Statuten en uittreksels

Als je een tof initiatief of project wilt gaan uitvoeren dan komt daar ook een aantal plichtmatige...lees meer →

Regelgeving in de cultuursector

Wanneer je in de cultuursector werkzaam bent dan krijg je, net als in veel andere sectoren, te...lees meer →

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen