Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de directeur!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller en het Firestartfonds

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

The Jam ©Lisa Maatjens

Cao’s

Dit artikel gaat over cao’s in de cultuursector. Als je werkzaam bent in Nederland dan ben je onderdeel van een bepaalde beroepsgroep. Voor de meeste beroepen is een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten. Dat is een schriftelijke overeenkomst waarin de arbeidsvoorwaarden binnen die sector beschreven staan. Het gaat onder andere over de hoogte van lonen en toeslagen, pensioenregelingen, de werktijden die van toepassing zijn, arbeidsovereenkomsten en onderdelen daarvan (zoals proeftijd en de opzegtermijn).

Soorten cao’s

Er worden op de website van de Rijksoverheid, twee soorten cao’s onderscheiden. Zo zijn er cao’s die voor hele bedrijfstak gelden en die geldt voor alle bedrijven en de werknemers die vertegenwoordigd worden door de werkgevers, werkgeversbonden of vakbonden die de cao afsluiten. Daarnaast zijn er ondernemings-cao’s wat vooral voorkomt bij organisaties met veel werknemers. Daarin worden de afspraken tussen de werkgever en vertegenwoordigers van de werknemers vastgelegd.

Hoe de cao wordt afgesloten

Een cao heeft betrekking op een hele grote groep mensen in een bepaalde beroepsgroep. Je sluit niet zelf een cao af, maar dit wordt collectief georganiseerd. Meestal wordt het voortouw genomen door één of meerdere werkgevers, werkgeversorganisaties of vakbonden. Zij stellen de inhoud van de cao op naar aanleiding van input vanuit de achterban. Er wordt met alle betrokken partijen onderhandeld en vervolgens worden de handtekeningen gezet.

Cao in relatie tot individuele arbeidsovereenkomst

De cao is in veel gevallen een soort bescherming van de werkgever. Wanneer je in dienst bent of op een andere manier een arbeidsovereenkomst krijgt, dan maak je afspraken met het bedrijf over jouw dienstverband en de voorwaarden die daar voor beide partijen aan kleven. De werkgever en werknemer letten er beide op dat de afspraken en voorwaarden die je maakt, niet nadeliger voor de werknemer zijn dan in de cao is afgesproken.

De cao in relatie tot de wet

Natuurlijk mag de cao die wordt afgesloten niet in strijd zijn met de wet. Het minimumloon in een beroepsgroep kan dus nooit lager worden dan besproken is in het Burgerlijk Wetboek. Over het algemeen zijn de voorwaarden die in een cao zijn opgenomen gunstiger dan in de wet.

Algemeen verbindend verklaring (AVV)

In het geval dat er sprake is van een bedrijfstak-cao dan komt het heel vaak voor dat is ‘algemeen verbindend verklaard’ is. Dat betekent dat alle werkgevers in een bepaalde bedrijfstak of beroepsgroep automatisch onder de cao vallen, mits zij zich aan alle afgesproken bepalingen houden. Veel werkgevers vallen dus onder een cao maar ze zouden dispensatie aan kunnen vragen. Het bedrijf zal dit duidelijk vermelden in een contract en ze kunnen de voorwaarden van een cao aan je verstrekken of je verder helpen.

Specifieke informatie voor opdrachtgevers

Sommige cultuurmakers hebben een stichting waarmee ze formeel opdrachtgever kunnen zijn. Van Floor Ruyters van De Nieuwe Oost hebben we de volgende tips over cao’s in dat verband gekregen:

Is er een verplichte cao voor Toneel en Dans?

Elke in Nederland gevestigde rechtspersoon, die tenminste 50% van de loonsom in toneel en dans betaalt, is gebonden aan Cao Toneel en Dans. Ook werkgevers die niet bij de Cao-partijen horen, maar wel onder de bedrijfstak vallen moeten zich aan deze AVV houden. Soms kan je als werkgever vrijstelling (dispensatie) vragen. Een uitzondering valt voor werkgevers die al onder een andere cao vallen, zoals de Cao Nederlandse Podia, Cao Nederlandse Orkesten en de Cao Nederlandse Poppodia- en festivals.

Is een Cao verplicht?

Nee, een Cao is niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen om niet onder een Cao te vallen. Je maakt dan zelf afspraken met je werknemers over arbeidsvoorwaarden en legt dit vast in een reglement (ook wel personeelshandboek, personeelsregeling of personeelsreglement genoemd). Het kan zijn dat je zonder het te weten onder een Cao valt. Als je twijfelt dan is de lijst hieronder wellicht handig voor je.

Geen cao in de beroepsgroep

Het kan toch zijn dat je niet onder een cao of regeling valt. Dan maak je gewoon samen met de werkgever afspraken en die worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Laat je desnoods adviseren door mensen die er meer verstand van hebben en/of verdiep je eens in de volgende wetten:

  • Wet minimumloon
  • De Arbeidstijdenwet
  • De Arbeidsomstandighedenwet
  • De Wet arbeid en zorg en in het Burgerlijk Wetboek.

Links naar Cao’s

Hieronder hebben we een lijst met linkjes opgenomen naar diverse cao’s.

Alle cao’s in Nederland vind je bij de FNV.

De cao voor architectenbureaus staat op deze website.

Ook voor kunsteducatie is een cao en die vind je via cultuurconnectie.nl.

De cao voor musea hebben we gevonden op de website van de Museumvereniging.

De cao voor de Nederlandse Podia is hier te downloaden.

De cao poppodia en festivals is op deze website te vinden.

De cao voor tentoonstellingsbedrijven vind je via de FNV.

Op deze website kan je de cao voor toneel en dans downloaden.

De cao voor vrije theaterproducenten bereik je via de Kunstenbond.

Disclaimer

Bij het schrijven van dit artikel hebben we ons laten inspireren door de informatie vanuit de Rijksoverheid, De Nieuwe Oost en de Kunstenbond. Tenslotte hebben we nog een handige link naar de website van de Kunstenbond waar ook veel handige tools en informatie staan die betrekking hebben op cao’s.

Mocht je vanuit jouw expertise zelf over kennis beschikken die bij dit onderwerp zou passen, of zie je mogelijkheden tot de verbetering van deze tekst, dan zien we jouw bericht graag tegemoet via info@schakel025.in.

Meer kennis over Personeel en arbeid

Code Diversiteit en Inclusie

Dit artikel heeft betrekking op de Code Diversiteit en Inclusie, geschreven voor de culturele en creatieve sector....lees meer →

Divers en inclusief werven

Diversiteit en inclusie is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt in de cultuursector én daarbuiten. Het...lees meer →

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

In dit artikel gaan we in op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor mensen die (deels) als zzp’er werkzaam...lees meer →

Download – format bestuursreglement

Op deze pagina kun je een voorbeeld van een bestuursreglement downloaden. Hierin worden de afspraken opgenomen die...lees meer →

Weten wat je waard bent

Als je dit artikel gelezen hebt, kan je gemakkelijker voor jezelf te weten wat je waard bent...lees meer →

Ontwikkelbudget voor werknemers en zelfstandigen

Het is belangrijk om in jezelf te blijven investeren. Maar opleidingen, trainingen en coachingstrajecten kunnen soms flink...lees meer →

Energie & Veerkracht: inspiratie en verdieping

In het voorjaar van 2021 staan een aantal programma’s van de Cultuur Academy en Schakel0205 in het teken van...lees meer →

Belangenbehartigers en brancheorganisaties

In dit artikel vind je alle Belangenbehartigers en brancheorganisaties die we hebben kunnen vinden. Daarbij zijn we enorm...lees meer →

Declareren

Declareren kan je leren, zeker met behulp van dit artikel! Soms komt het voor dat je onkosten...lees meer →

Gezond en veilig werken

Dit artikel heeft betrekking op gezond en veilig werken binnen jouw beroep. Daarbij gaat het er niet...lees meer →

Download – Voorbeeld modelovereenkomst individuele artiest

Op deze pagina vind je een link naar een voorbeeld van een modelovereenkomst voor een individuele artiest....lees meer →

De modelovereenkomst

Dit artikel gaat over de modelovereenkomst die je als zzp-er nodig kan gaan hebben in het verband...lees meer →

De artiestenregelingen

In dit artikel gaan we in op de artiestenregelingen zoals de kleinevergoedingsregeling en de kostenvergoedingbeschikking. Wanneer je...lees meer →

Download – Voorbeeld modelovereenkomst gezelschap

Op deze pagina vind je een link naar een voorbeeld van een modelovereenkomst voor een gezelschap artiesten....lees meer →

Code Fair Practice

In dit artikel gaan we in op de Code Fair Practice. Dit is een gedragscode voor ondernemen...lees meer →

Hoe bepaal ik mijn tarief?

Dit artikel gaat over het bepalen van de hoogte van een vergoeding die je ontvangt voor jouw...lees meer →

Download – Voorbeeld stageovereenkomst

Op deze pagina vind je een voorbeeld van een stageovereenkomst. Deze heb je nodig als je een...lees meer →

Medewerkers in loondienst

Dit artikel is bedoeld voor bedrijven die medewerkers in loondienst hebben of die stap willen gaan zetten....lees meer →

Werken met zzp-ers

Dit artikel gaat over het werken met Zelfstandigen Zonder Personeel oftewel zzp-ers. Het werken met zzp-ers verschilt...lees meer →

Wanneer ben je zelfstandig?

In dit artikel bespreken we of je als zelfstandige aangemerkt kan worden door de Belastingdienst en hoe...lees meer →

Werken met vrijwilligers

Dit artikel gaat over het werken met vrijwilligers en wat dit betekent voor onder andere de verloning...lees meer →

Auteursrecht, gebruikersrecht en licenties

Dit artikel gaat onder andere over auteursrecht en het uitgeven van werk in licentie. Als je iets...lees meer →

Organisaties voor de exploitatie van auteursrecht

In dit artikel gaat het over organisaties die voor jou het auteursrecht kunnen exploiteren. Zij letten er...lees meer →

BUMA/STEMRA

Dit document is bedoeld voor wanneer je in professioneel verband muziek wil laten horen aan andere mensen....lees meer →

Arbeidsrelaties en verloning

Dit artikel gaat over arbeidsrelaties en de manieren waarop je verschillende soorten mensen die meewerken aan jouw...lees meer →

De stageovereenkomst

De cultuursector is een uitgelezen plek om werkervaring op te doen. Er zijn veel stageplekken beschikbaar en...lees meer →

Download – Voorbeeld arbeidsovereenkomst

Op deze pagina kun je een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd downloaden. Deze kan je...lees meer →

Download – Voorbeeld declaratieformulier

Op deze pagina kan je een voorbeeld van een declaratieformulier in Word-formaat downloaden. Je kunt dit gebruiken...lees meer →

Download – Vrijwilligersovereenkomst

Hieronder kan je een voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst in Word-formaat downloaden. Wanneer je werkt met vrijwilligers, of...lees meer →

Download – Gageverklaring

Hieronder kan je een voorbeeld van een gageverklaring downloaden. Dit is een standaard document dat door de...lees meer →

Verzekeringen in de cultuursector

In Nederland is het gebruikelijk dat je jezelf verzekert tegen onverwachte gebeurtenissen. Dit geldt zowel voor privé...lees meer →

Medewerkers en vrijwilligers

Dit artikel gaat over werken met medewerkers en vrijwilligers. Wanneer je een initiatief of project wilt realiseren...lees meer →

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen