Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de directeur!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller en het Firestartfonds

Ik zoek
Info Over

Specificeer

Specificeer

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Hoogte80 Theater Terras ©Maurice Gemmeke

Code Diversiteit en Inclusie

Dit artikel heeft betrekking op de Code Diversiteit en Inclusie, geschreven voor de culturele en creatieve sector. Onze samenleving is enorm rijk aan verschillende soorten mensen en in deze tijd is er meer oog dan ooit tevoren voor diversiteit. Cultuur is en blijft een belangrijk onderdeel van onze samenleving doordat het mensen verbindt. Daarom is het essentieel dat de diversiteit in de samenleving ook tot in de wortels van de culturele sector verankerd wordt. Verschillende brancheorganisaties, fondsen en ministeries hebben de handen ineen geslagen en de Code Diversiteit en Inclusie opgesteld.

Wat is de Code Diversiteit en Inclusie?

De Code Diversiteit en Inclusie is een gedragscode die gericht is op het vergroten van de diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid in de culturele en creatieve sector. Het is opgesteld door mensen vanuit dit werkveld en bedoeld om anderen inzichten en tips te geven over hoe om te gaan is met dit onderwerp. Het helpt je om de cultuursector gelijkwaardig en toegankelijk te maken voor makers, producenten, de mensen die werkzaam zijn in de branche en voor het publiek. Daarnaast ondersteunt het beleidsmakers en brancheorganisaties bij het uitzetten van de lijnen.

Vijf principes of stappen binnen de Code Diversiteit en Inclusie

De Code Diversiteit en Inclusie bestaat uit vijf principes die je stapsgewijs door het proces heen leiden. In de Code zelf worden deze uitvoerig besproken. Hieronder lichten we de vijf principes kort toe maar download de Code vooral zelf om het in zijn geheel te lezen.

1 – Nulmeting

Door middel van een zogeheten nulmeting kun je bepalen waar je op dit moment staat. Het is belangrijk dat je weet wat al goed gaat en waar aandachtspunten liggen. Dat kan onder andere door onbewuste vooroordelen binnen je organisatie in kaart te brengen. Iedereen heeft namelijk vooroordelen maar het is juist de kunst om die te herkennen. Je kunt gebruik maken van een scan die hiervoor speciaal ontwikkeld is en via de website Codedi.nl te bereiken is.

2 – Visie

De tweede stap die je zet is het verweven van je beleid aangaande diversiteit en inclusie in je missie, visie en doelstellingen. Benoem het daarin zo expliciet en concreet mogelijk en zorg dat iedereen in de organisatie op de hoogte is van wat je doet en begrijpt hoe de omgeving van je organisatie in elkaar steekt.

3 – Draagvlak

Door het begrijpelijk en concreet te maken kan je ook makkelijker voor draagvlak zorgen. Het is namelijk belangrijk dat iedereen in de organisatie weet wat je aan het doen bent en dat dit niet beperkt blijft tot de leiding van de organisatie of enkele projectgroepen die zich met het onderwerp bezig houden. Op die manier zul je sneller betrokkenheid weten te creëren.

4 – Plan van Aanpak

Vervolgens beschrijf je de acties die je uitvoert om de doelstellingen te bereiken in een plan van aanpak. Je zorgt dat de mensen in je organisatie weten welke acties dit zijn en zorg ook dat ze begrijpen wat die werkwijzen inhouden. Je kunt de acties concreet beschrijven door inhoudelijk in te gaan op de volgende vier ‘p’s’:

  • Programma: dit is wat je maakt oftewel wat je als product of dienst aanbiedt;
  • Publiek: dit zijn de afnemers van je producten of diensten zoals bezoekers of kopers;
  • Personeel: dit betreft de medewerkers van je organisatie of leden van je projectteam;
  • Partners: dit zijn externe personen of organisaties met wie je doorlopend of in het kader van een specifiek project samenwerkt.

5 – Monitor

Het omgaan met diversiteit en inclusie is aan verandering onderhevig en daarmee een doorlopend proces. Het is essentieel dat je de ontwikkelingen en uitvoer van je acties blijft monitoren en evalueren. Blijf daarbij een kritische houding aannemen zodat je waar nodig kunt bijsturen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Ook hier is het belangrijk dat je de resultaten communiceert en bespreekt met iedereen binnen je organisatie of project.

Waarom pas je Code Diversiteit en Inclusie toe?

Toepassing van de Code Diversiteit en Inclusie draagt bij op drie belangrijke vlakken:

Het sociale vlak

De Code helpt je op het sociale vlak doordat je inzichten en tips krijgt om je instelling en specifieke projecten in initiatieven toegankelijk te maken voor iedereen.

Het artistieke vlak

Door toepassing van de Code kan je jouw instelling, projecten en initiatieven inhoudelijk verrijken en doorontwikkelen. Door naar de diversiteit in de samenleving te kijken kom je tot nieuwe inzichten, bijzondere ervaringen en andere perspectieven die je terug kunt laten komen in datgene dat je aan het publiek aanbiedt.

Het zakelijke vlak

Omgaan met diversiteit en inclusie biedt ook veel zakelijke voordelen. Los van het feit dat je bij de aanvraag van subsidies en fondsen steeds vaker aan zult moeten tonen dat je hiermee bezig bent is het ook leuker en kan het jouw organisatie verrijken. Zo zul je bijvoorbeeld zien dat je nieuwe talenten aan kunt trekken, je toegang krijgt tot nieuwe afzetmarkten, een positiever imago kunt creëren en een hogere tevredenheid onder je medewerkers kunt realiseren.

Download de Code Diversiteit en Inclusie

We hebben op deze pagina een samenvatting beschreven van de Code Diversiteit en Inclusie. Voor meer handvatten, ontwikkelingen en tips verwijzen we je graag naar de website www.codedi.nl. De hele Code Diversiteit en Inclusie is te downloaden in PDF. De scan om jouw huidige situatie in kaart te brengen kan je bereiken via deze link.

Door wie is de Code Diversiteit en Inclusie opgesteld?

Voor dit artikel hebben we gebruik gemaakt van informatie die staat beschreven op de website www.codedi.nl en we hebben de Code Diversiteit en Inclusie zelf gebruikt. Beide komen voort uit een samenwerkingsverband van verschillende brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector. De Code Diversiteit & Inclusie wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het VSBfonds en de zes rijkscultuurfondsen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoer en de doorontwikkeling van de Code ligt bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Mocht je vanuit jouw expertise zelf over kennis beschikken die bij dit onderwerp zou passen, of zie je mogelijkheden tot de verbetering van deze tekst, dan zien we jouw bericht graag tegemoet via info@schakel025.in.

Meer kennis over Personeel en arbeid

Divers en inclusief werven

Diversiteit en inclusie is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt in de cultuursector én daarbuiten. Het...lees meer →

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

In dit artikel gaan we in op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor mensen die (deels) als zzp’er werkzaam...lees meer →

Download – format bestuursreglement

Op deze pagina kun je een voorbeeld van een bestuursreglement downloaden. Hierin worden de afspraken opgenomen die...lees meer →

Weten wat je waard bent

Als je dit artikel gelezen hebt, kan je gemakkelijker voor jezelf te weten wat je waard bent...lees meer →

Ontwikkelbudget voor werknemers en zelfstandigen

Het is belangrijk om in jezelf te blijven investeren. Maar opleidingen, trainingen en coachingstrajecten kunnen soms flink...lees meer →

Energie & Veerkracht: inspiratie en verdieping

In het voorjaar van 2021 staan een aantal programma’s van de Cultuur Academy en Schakel0205 in het teken van...lees meer →

Belangenbehartigers en brancheorganisaties

In dit artikel vind je alle Belangenbehartigers en brancheorganisaties die we hebben kunnen vinden. Daarbij zijn we enorm...lees meer →

Declareren

Declareren kan je leren, zeker met behulp van dit artikel! Soms komt het voor dat je onkosten...lees meer →

Gezond en veilig werken

Dit artikel heeft betrekking op gezond en veilig werken binnen jouw beroep. Daarbij gaat het er niet...lees meer →

Download – Voorbeeld modelovereenkomst individuele artiest

Op deze pagina vind je een link naar een voorbeeld van een modelovereenkomst voor een individuele artiest....lees meer →

De modelovereenkomst

Dit artikel gaat over de modelovereenkomst die je als zzp-er nodig kan gaan hebben in het verband...lees meer →

De artiestenregelingen

In dit artikel gaan we in op de artiestenregelingen zoals de kleinevergoedingsregeling en de kostenvergoedingbeschikking. Wanneer je...lees meer →

Download – Voorbeeld modelovereenkomst gezelschap

Op deze pagina vind je een link naar een voorbeeld van een modelovereenkomst voor een gezelschap artiesten....lees meer →

Code Fair Practice

In dit artikel gaan we in op de Code Fair Practice. Dit is een gedragscode voor ondernemen...lees meer →

Hoe bepaal ik mijn tarief?

Dit artikel gaat over het bepalen van de hoogte van een vergoeding die je ontvangt voor jouw...lees meer →

Download – Voorbeeld stageovereenkomst

Op deze pagina vind je een voorbeeld van een stageovereenkomst. Deze heb je nodig als je een...lees meer →

Medewerkers in loondienst

Dit artikel is bedoeld voor bedrijven die medewerkers in loondienst hebben of die stap willen gaan zetten....lees meer →

Werken met zzp-ers

Dit artikel gaat over het werken met Zelfstandigen Zonder Personeel oftewel zzp-ers. Het werken met zzp-ers verschilt...lees meer →

Wanneer ben je zelfstandig?

In dit artikel bespreken we of je als zelfstandige aangemerkt kan worden door de Belastingdienst en hoe...lees meer →

Werken met vrijwilligers

Dit artikel gaat over het werken met vrijwilligers en wat dit betekent voor onder andere de verloning...lees meer →

Auteursrecht, gebruikersrecht en licenties

Dit artikel gaat onder andere over auteursrecht en het uitgeven van werk in licentie. Als je iets...lees meer →

Organisaties voor de exploitatie van auteursrecht

In dit artikel gaat het over organisaties die voor jou het auteursrecht kunnen exploiteren. Zij letten er...lees meer →

Cao’s

Dit artikel gaat over cao’s in de cultuursector. Als je werkzaam bent in Nederland dan ben je...lees meer →

BUMA/STEMRA

Dit document is bedoeld voor wanneer je in professioneel verband muziek wil laten horen aan andere mensen....lees meer →

Arbeidsrelaties en verloning

Dit artikel gaat over arbeidsrelaties en de manieren waarop je verschillende soorten mensen die meewerken aan jouw...lees meer →

De stageovereenkomst

De cultuursector is een uitgelezen plek om werkervaring op te doen. Er zijn veel stageplekken beschikbaar en...lees meer →

Download – Voorbeeld arbeidsovereenkomst

Op deze pagina kun je een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd downloaden. Deze kan je...lees meer →

Download – Voorbeeld declaratieformulier

Op deze pagina kan je een voorbeeld van een declaratieformulier in Word-formaat downloaden. Je kunt dit gebruiken...lees meer →

Download – Vrijwilligersovereenkomst

Hieronder kan je een voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst in Word-formaat downloaden. Wanneer je werkt met vrijwilligers, of...lees meer →

Download – Gageverklaring

Hieronder kan je een voorbeeld van een gageverklaring downloaden. Dit is een standaard document dat door de...lees meer →

Verzekeringen in de cultuursector

In Nederland is het gebruikelijk dat je jezelf verzekert tegen onverwachte gebeurtenissen. Dit geldt zowel voor privé...lees meer →

Medewerkers en vrijwilligers

Dit artikel gaat over werken met medewerkers en vrijwilligers. Wanneer je een initiatief of project wilt realiseren...lees meer →

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen