Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de directeur!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller en het Firestartfonds

Ik zoek
Info Over

Specificeer

Specificeer

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Lavalu tijdens Voorspel 2018 ©Jaro van Meerten

De keuze voor een rechtsvorm

Dit artikel gaat over rechtsvormen en helpt je op weg om te kiezen welke het beste bij je past. Wanneer je een initiatief of project hebt bedacht en je wilt hier daadwerkelijk mee aan de slag gaan, dan is de kans groot dat er een moment komt waarop je ‘officiëler’ te werk moet gaan. Dat geldt helemaal wanneer je te maken krijgt met een vorm van financiering en juridische aansprakelijkheid.

Wat zijn rechtsvormen?

Wanneer je besluit om professioneel aan de slag te gaan met jouw activiteiten dan ga je volgens de wet bedrijfsactiviteiten ontplooien. Dit brengt een vorm van aansprakelijkheid met zich mee waarbij onder andere vastgelegd is hoe er omgegaan wordt met eventuele schulden die ontstaan. Daarnaast heeft de soort rechtsvorm invloed op de verplichtingen met betrekking tot  de belasting die je betaalt. Tenslotte wordt ook de beslissingsbevoegdheid vastgelegd bij de keuze voor een rechtsvorm.

Welke soorten rechtsvormen zijn er?

In Nederland kennen we meerdere rechtsvormen. Als je opdrachten aanneemt en uitvoert of dat wilt gaan doen zul je een keuze moeten maken voor één van de rechtsvormen. Ook kan je subsidies en fondsen alleen aanvragen als je officieel ingeschreven bent. Iedere rechtsvorm heeft zijn eigen kenmerken. Bij de keuze voor de juiste ondernemingsvorm zijn vier aspecten van belang:

  • Financiële aansprakelijkheid
  • Kapitaal
  • Samenwerking
  • Belastingen en sociale zekerheid.

Daarvan is financiële aansprakelijkheid het meest ‘harde’ aspect.

Hieronder staan de, voor de cultuursector meest relevante, rechtsvormen beschreven. Daarbij kan je doorklikken naar de website van de Kamer van Koophandel waar je aanvullende informatie vindt.

De eenmanszaak (geen rechtspersoonlijkheid)

Het oprichten van een eenmanszaak gaat relatief gemakkelijk en snel. Je bent privé aansprakelijk en je hebt, zeker in de eerste jaren, meerdere vormen van belastingvoordelen. Klik hier voor meer informatie over de eenmanszaak.

De vennootschap onder firma of v.o.f. (geen rechtspersoonlijkheid)

Deze rechtsvorm bedoeld voor mensen die samen met anderen een bedrijf willen oprichten. Je brengt samen kennis, materialen en financiële middelen in en regelt de onderlinge afspraken door contracten op te stellen. Klik hier voor meer informatie over de v.o.f.

De stichting (rechtspersoonlijkheid)

In de cultuursector kom je ook vaak de stichting als rechtsvorm tegen. Deze heeft geen privé aansprakelijkheid tenzij er sprake is van grove nalatigheid bij bestuurders. Een stichting heeft per definitie geen winstoogmerk. Je mag wel mensen in dienst nemen en een positief financieel resultaat hebben maar uiteindelijk zet je dit geld in om het maatschappelijk, ideëel of sociaal doel van je stichting te bereiken. Ook wanneer je subsidies en fondsen wilt gaan aanvragen is een stichting als rechtsvorm vaak een vereiste. Een stichting kenmerkt zich doordat het een officieel bestuur heeft. Klik hier voor meer informatie over de stichting.

De besloten vennootschap of b.v. (rechtspersoonlijkheid)

Een b.v. kan je alleen of met meerdere mensen oprichten. De b.v. is als onderneming aansprakelijk voor schulden. Er kunnen meerdere eigenaren zijn doordat je aandelen uitgeeft. Op die manier kan je ook voor bijvoorbeeld een startkapitaal zorgen. De aandeelhouders beslissingsbevoegdheid dus zorg dat dit goed geregeld is. Een b.v. brengt verschillende verplichtingen met zich mee zoals het opstellen van een jaarrekening. Klik hier voor meer informatie over de b.v.

De Vereniging

Een vereniging richt je meestal op om een bepaald doel te realiseren. Je hebt daarvoor geen startkapitaal nodig. Meestal maak je middels de vereniging geen winst. Een vereniging heeft minimaal twee leden die deelnemen aan de ledenvergaderingen. Daarbij heeft ieder lid één stem. Je kunt een vereniging oprichten met volledige rechtsbevoegdheid (dat gaat via de notaris) of zonder rechtsbevoegdheid (en dus is een notariële akte ook niet nodig. Daarnaast kan je overwegen of je een vereniging met of zonder onderneming opricht. Wanneer je kiest voor het eerste betaal je vennootschapsbelasting en in sommige gevallen krijg je te maken met btw. Je kunt dan ook profiteren van een aantal aftrekposten. Op de website van de Kamer van Koophandel vind je meer informatie over de vereniging.

Overige rechtsvormen

Er is nog een aantal rechtsvormen maar die komen wat minder vaak voor en zijn over het algemeen wat gecompliceerder qua oprichting, aansprakelijkheid en bijvoorbeeld het in te leggen kapitaal. We verwijzen je graag door naar de Kamer van Koophandel wanneer je hier meer over wilt lezen. Klik dan op de linkjes hieronder.

Hoe bepaal je welke vorm het beste bij je past?

Bij het bepalen van de rechtsvorm kijk je naar een aantal zaken. Allereerst gaat het erom of je het bedrijf alleen of met meerdere mensen wilt starten (dan wel dat er meerdere eigenaren zijn). Daarnaast kijk je goed naar de manier waarop je om wilt gaan met de aansprakelijkheid in het geval van financiële missers. Kijk niet alleen naar het nu, maar bedenk ook vast waar je in de toekomst naar toe wilt groeien. Tenslotte is het goed om te weten hoe je fiscaal gezien het beste uit kunt komen.

Uit wie bestaat de onderneming?

Wanneer je als freelancer, zzp-er of op een andere manier in je eentje een bedrijf start, dan is de eenmanszaak of een besloten vennootschap aan te raden. Je gaat dan kijken welke risico’s je kunt gaan lopen en je kunt deze beperken door bijvoorbeeld een verzekering af te sluiten. Ga je met meerdere mensen starten dan zijn er meer opties voor een rechtsvorm.

Aansprakelijkheid

Bedenk ook goed hoe je om wilt gaan met de aansprakelijkheid bij financiële tegenvallers. Als je een eenmanszaak begint dan ben je in de regel ook privé aansprakelijk wanneer er iets gebeurt. Datzelfde geldt bij een v.o.f. (vennootschap onder firma). Als er schuldeisers zijn, dan kunnen die zelfs aanspraak maken op jouw privébezittingen, en wanneer je het niet goed geregeld hebt, zelfs op die van jouw partner. Wanneer jouw onderneming een rechtspersoonlijkheid heeft, dan zal dat alleen gebeuren in gevallen zoals aantoonbare nalatigheid.

Meer hulp bij het maken van jouw keuze

In dit overzicht van de Kamer van Koophandel staan alle rechtsvormen op een rijtje en kan je gemakkelijk de kenmerken aflezen. Daarnaast kan je ook contact opnemen met de Kamer van Koophandel om je te laten adviseren wanneer je er zelf niet helemaal uit komt.

Hoe word je een rechtsvorm?

Wanneer je een eenmanszaak of een v.o.f. wilt oprichten dan kan je een afspraak maken bij de Kamer van Koophandel en je zonder al teveel moeite inschrijven. Zij informeren je ook over het aanmelden bij de Belastingdienst. Wanneer je een rechtsvorm met rechtsaansprakelijkheid opricht (zoals een b.v. of een stichting) dan doe je dat via de notaris. Daar zijn kosten aan verbonden en bij sommige rechtsvormen is een startkapitaal vereist. Neem bij twijfel altijd even contact op met de Kamer van Koophandel.

Disclaimer

Bij het schrijven van dit artikel hebben we ons laten inspireren door de informatie vanuit het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel. Deze digitale omgeving biedt nog veel meer informatie over bedrijfsactiviteiten en aanverwanten.

Mocht je vanuit jouw expertise zelf over kennis beschikken die bij dit onderwerp zou passen, of zie je mogelijkheden tot de verbetering van deze tekst, dan zien we jouw bericht graag tegemoet via info@schakel025.in.

Meer kennis over Regelgeving

De gemeenteraad – hoe kan je het beste lobbyen

Dit artikel heeft betrekking op de gemeenteraad en bevat tips om invloed uit te oefenen op het...lees meer →

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

In dit artikel gaan we in op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor mensen die (deels) als zzp’er werkzaam...lees meer →

Download – format bestuursreglement

Op deze pagina kun je een voorbeeld van een bestuursreglement downloaden. Hierin worden de afspraken opgenomen die...lees meer →

Intellectueel eigendom

In dit artikel gaan we in op het intellectueel eigendom. Dat is een verzamelnaam voor de rechten...lees meer →

Belangenbehartigers en brancheorganisaties

In dit artikel vind je alle Belangenbehartigers en brancheorganisaties die we hebben kunnen vinden. Daarbij zijn we enorm...lees meer →

PRI&E, hoe en wat?

Dit artikel gaat over de PRI&E, wat staat voor Productie Risico Inventarisatie en Evaluatie. Wanneer je initiatief...lees meer →

Regelgeving rondom privacy

In dit artikel gaan we in op de regelgeving rondom privacy. Dit is een onderwerp dat veel...lees meer →

Auteursrecht, gebruikersrecht en licenties

Dit artikel gaat onder andere over auteursrecht en het uitgeven van werk in licentie. Als je iets...lees meer →

Een vergunning aanvragen in Arnhem

Dit artikel gaat over het aanvragen van een vergunning en dient als informatiebron over de werkwijze en...lees meer →

Organisaties voor de exploitatie van auteursrecht

In dit artikel gaat het over organisaties die voor jou het auteursrecht kunnen exploiteren. Zij letten er...lees meer →

Buitenlocaties voor evenementen

Wanneer je in Arnhem een evenement in de openbare ruimte organiseert zijn er verschillende buitenlocaties mogelijk. Je...lees meer →

Download – Voorbeeld arbeidsovereenkomst

Op deze pagina kun je een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd downloaden. Deze kan je...lees meer →

Statuten en uittreksels

Als je een tof initiatief of project wilt gaan uitvoeren dan komt daar ook een aantal plichtmatige...lees meer →

Regelgeving in de cultuursector

Wanneer je in de cultuursector werkzaam bent dan krijg je, net als in veel andere sectoren, te...lees meer →

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen