Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de directeur!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller en het Firestartfonds

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

©Joost Klapmuts

De samenwerkingsovereenkomst

In dit artikel lees je informatie over een samenwerkingsovereenkomst. Het is verstandig om als aanstaande samenwerkingspartners aan het begin van een samenwerking afspraken te maken. Deze afspraken leg je vast in een overeenkomst. Daar gaan we in dit artikel op in. Het artikel is tot stand gekomen dankzij CultuurCollege en mr. Marlous Roelofs. Onderaan het artikel kan je een format voor een samenwerkingsovereenkomst downloaden.

In welke situatie gebruik je een samenwerkingsovereenkomst?

Voor alle creatief ondernemers die samen met elkaar aan de slag gaan is een overeenkomst handig. Hierin kan je alle afspraken die je met elkaar maakt opnemen. In het kader van subsidieprogramma’s wordt een samenwerkingsovereenkomst in veel gevallen verplicht gesteld. Raadpleeg in dit geval de informatie die is verstrekt in het kader van de aanvraag van de subsidie over hetgeen minimaal in de overeenkomst geregeld dient te worden.

Toelichting bij de samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerking kan plaatsvinden tussen twee of meer partijen. Je kunt onze samenwerkingsovereenkomst daarom uitbreiden naar het aantal partijen dat bij jouw project betrokken is. De overeenkomst is een overzicht van de gemaakte afspraken.

Vraag je voorafgaand aan het opstellen van de overeenkomst af wat je aan kennis en middelen inbrengt in de samenwerking en wat de bijdrage hiervan op het beoogde projectresultaat is. Welk belang heb je bij het project en welke rechten wil je hebben en/of behouden als het gaat om eigendom en gebruik van de (ontwikkelde) kennis en producten? Vraag je vervolgens ook af hoe de andere partij(en) hierin staat.

In een samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt betreffende het geval waarin de zaken succesvol verlopen, maar ook wanneer de samenwerking niet naar wens verloopt. Het is hierbij van belang dat de bepaling en voorwaarden voldoende duidelijk zijn en in detail zijn omschreven om misverstanden te voorkomen.

Wanneer het een internationale samenwerking betreft, vraag je dan ook af welke wet- en regelgeving van toepassing is. Indien dit de wet- en regelgeving van een ander land is, vraag je dan af wat dit voor jou betekent en verdiep je in de gevolgen hiervan.

Wat wordt er in de overeenkomst geregeld?

In een samenwerkingsovereenkomst dienen ten minste de volgende onderwerpen te zijn geregeld:

  • De deelnemers in de samenwerking
  • De doelstelling van de samenwerking
  • De wijze van samenwerking
  • De duur van de overeenkomst
  • De rechthebbenden op de projectresultaten
  • De verdeling van kosten en risico’s tussen de deelnemers

Indien er een subsidieaanvraag ten grondslag ligt aan de samenwerkingsovereenkomst, denk dan ook aan de volgende zaken:

  • De verdeling van de subsidiegelden onder de deelnemers
  • Een machtiging aan een van de deelnemers om als penvoerder op te treden

Downloaden van het format samenwerkingsovereenkomst

Je kunt hieronder het format van een samenwerkingsovereenkomst downloaden. Deze is opgesteld en beschikbaar gesteld door CultuurCollege en mr. Marlous Roelofs.

Disclaimer

Voor dit artikel hebben we gebruik gemaakt van de kennis en kunde van CultuurCollege en mr. Marlous Roelofs.

Mocht je vanuit jouw expertise zelf over kennis beschikken die bij dit onderwerp zou passen, of zie je mogelijkheden tot de verbetering van deze tekst, dan zien we jouw bericht graag tegemoet via info@schakel025.in.

Meer kennis over Fondsen en subsidies

Cultureel ondernemerschap

Wanneer je een subsidie of een bijdrage vanuit een fonds aanvraagt, dan kom je regelmatig de term...lees meer →

Het aanvragen van subsidie

Voor het financieren van jouw initiatief of project heb je vaak meerdere mogelijkheden. Er is een kans...lees meer →

Het maken van een begroting

Als je bezig bent met jouw eigen initiatief of project krijg je in heel veel gevallen te...lees meer →

Het aanvragen van fondsen

Voor het financieren van jouw initiatief of project heb je vaak meerdere mogelijkheden. Er is een kans...lees meer →

Download – samenwerkingsovereenkomst (met subsidie)

Hieronder kan je een format van een samenwerkingsovereenkomst downloaden. Deze is speciaal voor partijen die met subsidies...lees meer →

De gemeenteraad – hoe kan je het beste lobbyen

Dit artikel heeft betrekking op de gemeenteraad en bevat tips om invloed uit te oefenen op het...lees meer →

Code Diversiteit en Inclusie

Dit artikel heeft betrekking op de Code Diversiteit en Inclusie, geschreven voor de culturele en creatieve sector....lees meer →

Impact meten in de cultuursector

In dit artikel gaan we in op het meten van de impact van projecten, initiatieven en organisaties...lees meer →

Het bestuur van een stichting

In dit artikel gaan we in op het bestuur van een stichting. Wanneer je een project of...lees meer →

De stichting

In de culturele sector kan je verschillende rechtsvormen tegenkomen, maar de stichting is degene die het meest...lees meer →

Doelstellingen / doelen

In dit artikel lees je alles over de doelen die je hebt wanneer je een initiatief of...lees meer →

Overzicht van subsidies en fondsen

Hier vind je een handig overzicht van subsidies en fondsen. Daar zijn er namelijk heel veel van....lees meer →

Voorbeeld – erg uitgebreide begroting

Hieronder kan je een document downloaden dat dient als voorbeeld voor het maken van een erg uitgebreide...lees meer →

Voorbeeld – uitgebreide begroting

Hieronder kan je een document downloaden dat dient als voorbeeld voor het maken van een begroting. Je...lees meer →

Voorbeeld – eenvoudige begroting

Hieronder kan je een document downloaden dat dient als voorbeeld voor het maken van een begroting. Je...lees meer →

Voorbeeld – overzicht kosten en inkomsten

Hieronder kan je een document downloaden dat dient als voorbeeld voor het maken van een overzicht van...lees meer →

Tips bij het aanvragen van fondsen

Op deze pagina hebben we een aantal tips aangaande fondsen en het aanvragen daarvan op een rijtje...lees meer →

Tips bij het aanvragen van subsidie

Op deze pagina hebben we een aantal tips aangaande subsidies en het aanvragen daarvan op een rijtje...lees meer →

Subsidies en fondsen

Wanneer je een initiatief of een project wilt financieren dan is er in veel gevallen een mogelijkheid...lees meer →

Financiering van initiatieven en projecten

Als maker, organisator of artiest krijg je bijna altijd te maken met financiële zaken. In veel gevallen...lees meer →

Fondsenwervers

Wanneer je subsidies en/of fondsen wilt aanvragen dan kan je er voor kiezen om dat helemaal zelf...lees meer →

Cofinanciering

Wanneer je een subsidie of een fonds aanvraagt, dan kom je regelmatig de term ‘cofinanciering’ tegen. In...lees meer →

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen