Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de directeur!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller en het Firestartfonds

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Danstrek 2019 ©Jip de Jonge

De stageovereenkomst

De cultuursector is een uitgelezen plek om werkervaring op te doen. Er zijn veel stageplekken beschikbaar en instellingen en werkgevers zijn erg blij met studenten. Zij kunnen zo een nieuwe generatie cultuurmakers opleiden. Wanneer je stage gaat lopen ga je een bepaalde vorm van een arbeidsrelatie aan. Dat betekent dat je onder andere een overeenkomst gaat tekenen. Je werkgever zal die moeten opstellen. In dit artikel beschrijven we meer informatie over de stageovereenkomst en we hebben zelfs al een voorbeeld klaar staan. We hebben veel gehad aan de informatie die we hebben gevonden bij FNV jong en beroepkunstenaar.nl.

Wat houdt de stageovereenkomst in?

Het is belangrijk dat er een stageovereenkomst is die ondertekend is door de stagiair(e), de opleiding  en het bedrijf of instelling waar stage gelopen wordt. Hierin staan alle rechten en plichten die alle partijen hebben. Daarnaast komen er allerlei praktische zaken in aan bod zoals een eventuele vergoeding, werktijden en de manier waarop werkzaamheden worden uitgevoerd. Onderstaande punten komen er altijd in terug:

 • Begin- en einddatum van je stage.
 • Aantal uren per week dat je werkt.
 • Hoogte van de stagevergoeding.
 • Begeleider op je stageplek.
 • Onkosten- en reiskostenvergoeding.
 • Aansprakelijkheid en verzekeringen.
 • Aantal vakantiedagen.
 • Regeling bij ziekte of ongelukken op het werk.

Verzekeringen

Bekijk dit onderdeel even goed want het is belangrijk dat de stage-instelling verzekerd is voor schade die de stagiair(e) aanricht aan anderen. De WA-verzekering van de student dekt dit niet. Omgekeerd geldt het ook dat de stage-instelling verzekerd moet zijn voor schade die anderen aan jou toebrengen. Soms kan de onderwijsinstelling die voor haar rekening nemen.

Stageplan

De precieze inhoud van de stage beschrijf je niet in de stageovereenkomst maar in een stageplan. Hierin staan bijvoorbeeld de concrete doelen van de stage. Daarnaast kan je vermelden hoe je begeleid gaat worden vanuit de onderwijsinstelling, hoe alles rond jouw stageplek is geregeld en wat je heel concreet gaat doen. Je krijgt vaak begeleiding vanuit school bij het opstellen van een stageplan.

Beëindigen stageovereenkomst

Na afloop van de stageperiode loopt de stageovereenkomst af. Het kan zijn dat het eerder stopt omdat de stageopdracht al eerder is afgerond. Ook kan het zijn dat het bedrijf of onderwijsinstelling bepaalt dat ze van de overeenkomst af wilt omdat de stagiair(e) ernstig nalatig gedrag heeft vertoond en het niet wenselijk is om verder te gaan.

Tussentijds stoppen

Het kan ook zijn dat de stagiair(e) zelf besluit om te willen stoppen met de stage. Dat kan verschillende oorzaken hebben en het is belangrijk dat dit goed besproken wordt. Hij of zij kan het beste in gesprek gaan met een stagebegeleider, docent of opleidingscoördinator. Het kan namelijk leiden tot studievertraging en wellicht wordt het lastig om een andere stage te vinden. Een stageovereenkomst kan ontbonden worden wanneer alle partijen het eens zijn.

Het verschil met een arbeidsovereenkomst

Een stageovereenkomst is niet helemaal hetzelfde als een arbeidsovereenkomst. Er is een aantal verschillen, waarvan we hier de belangrijkste op een rijtje hebben gezet:

 • Van salaris is geen sprake. Er kan een stagevergoeding worden uitgekeerd maar dit is niet verplicht, tenzij het in de cao is opgenomen.
 • Een stagiair kan niet ontslagen worden maar de stageovereenkomst kan wel ontbonden worden.
 • In het geval van een stage heeft een student geen recht op een uitkering op grond van werknemersverzekeringen.

Wordt er salaris betaald aan de stagiair? In dat geval maak je duidelijk dat de stageovereenkomst tevens een arbeidsovereenkomst is.

Test je zelf

Als je stagiair(e) bent of wordt dan is het goed om te weten wat het arbeidsrecht voor jou betekent. Via de website beroepkunstenaar.nl kun je een test doen om te kijken waar je staat.

Mocht je vanuit jouw expertise zelf over kennis beschikken die bij dit onderwerp zou passen, of zie je mogelijkheden tot de verbetering van deze tekst, dan zien we jouw bericht graag tegemoet via info@schakel025.in.

Meer kennis over Personeel en arbeid

Code Diversiteit en Inclusie

Dit artikel heeft betrekking op de Code Diversiteit en Inclusie, geschreven voor de culturele en creatieve sector....lees meer →

Divers en inclusief werven

Diversiteit en inclusie is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt in de cultuursector én daarbuiten. Het...lees meer →

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

In dit artikel gaan we in op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor mensen die (deels) als zzp’er werkzaam...lees meer →

Download – format bestuursreglement

Op deze pagina kun je een voorbeeld van een bestuursreglement downloaden. Hierin worden de afspraken opgenomen die...lees meer →

Weten wat je waard bent

Als je dit artikel gelezen hebt, kan je gemakkelijker voor jezelf te weten wat je waard bent...lees meer →

Ontwikkelbudget voor werknemers en zelfstandigen

Het is belangrijk om in jezelf te blijven investeren. Maar opleidingen, trainingen en coachingstrajecten kunnen soms flink...lees meer →

Energie & Veerkracht: inspiratie en verdieping

In het voorjaar van 2021 staan een aantal programma’s van de Cultuur Academy en Schakel0205 in het teken van...lees meer →

Belangenbehartigers en brancheorganisaties

In dit artikel vind je alle Belangenbehartigers en brancheorganisaties die we hebben kunnen vinden. Daarbij zijn we enorm...lees meer →

Declareren

Declareren kan je leren, zeker met behulp van dit artikel! Soms komt het voor dat je onkosten...lees meer →

Gezond en veilig werken

Dit artikel heeft betrekking op gezond en veilig werken binnen jouw beroep. Daarbij gaat het er niet...lees meer →

Download – Voorbeeld modelovereenkomst individuele artiest

Op deze pagina vind je een link naar een voorbeeld van een modelovereenkomst voor een individuele artiest....lees meer →

De modelovereenkomst

Dit artikel gaat over de modelovereenkomst die je als zzp-er nodig kan gaan hebben in het verband...lees meer →

De artiestenregelingen

In dit artikel gaan we in op de artiestenregelingen zoals de kleinevergoedingsregeling en de kostenvergoedingbeschikking. Wanneer je...lees meer →

Download – Voorbeeld modelovereenkomst gezelschap

Op deze pagina vind je een link naar een voorbeeld van een modelovereenkomst voor een gezelschap artiesten....lees meer →

Code Fair Practice

In dit artikel gaan we in op de Code Fair Practice. Dit is een gedragscode voor ondernemen...lees meer →

Hoe bepaal ik mijn tarief?

Dit artikel gaat over het bepalen van de hoogte van een vergoeding die je ontvangt voor jouw...lees meer →

Download – Voorbeeld stageovereenkomst

Op deze pagina vind je een voorbeeld van een stageovereenkomst. Deze heb je nodig als je een...lees meer →

Medewerkers in loondienst

Dit artikel is bedoeld voor bedrijven die medewerkers in loondienst hebben of die stap willen gaan zetten....lees meer →

Werken met zzp-ers

Dit artikel gaat over het werken met Zelfstandigen Zonder Personeel oftewel zzp-ers. Het werken met zzp-ers verschilt...lees meer →

Wanneer ben je zelfstandig?

In dit artikel bespreken we of je als zelfstandige aangemerkt kan worden door de Belastingdienst en hoe...lees meer →

Werken met vrijwilligers

Dit artikel gaat over het werken met vrijwilligers en wat dit betekent voor onder andere de verloning...lees meer →

Auteursrecht, gebruikersrecht en licenties

Dit artikel gaat onder andere over auteursrecht en het uitgeven van werk in licentie. Als je iets...lees meer →

Organisaties voor de exploitatie van auteursrecht

In dit artikel gaat het over organisaties die voor jou het auteursrecht kunnen exploiteren. Zij letten er...lees meer →

Cao’s

Dit artikel gaat over cao’s in de cultuursector. Als je werkzaam bent in Nederland dan ben je...lees meer →

BUMA/STEMRA

Dit document is bedoeld voor wanneer je in professioneel verband muziek wil laten horen aan andere mensen....lees meer →

Arbeidsrelaties en verloning

Dit artikel gaat over arbeidsrelaties en de manieren waarop je verschillende soorten mensen die meewerken aan jouw...lees meer →

Download – Voorbeeld arbeidsovereenkomst

Op deze pagina kun je een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd downloaden. Deze kan je...lees meer →

Download – Voorbeeld declaratieformulier

Op deze pagina kan je een voorbeeld van een declaratieformulier in Word-formaat downloaden. Je kunt dit gebruiken...lees meer →

Download – Vrijwilligersovereenkomst

Hieronder kan je een voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst in Word-formaat downloaden. Wanneer je werkt met vrijwilligers, of...lees meer →

Download – Gageverklaring

Hieronder kan je een voorbeeld van een gageverklaring downloaden. Dit is een standaard document dat door de...lees meer →

Verzekeringen in de cultuursector

In Nederland is het gebruikelijk dat je jezelf verzekert tegen onverwachte gebeurtenissen. Dit geldt zowel voor privé...lees meer →

Medewerkers en vrijwilligers

Dit artikel gaat over werken met medewerkers en vrijwilligers. Wanneer je een initiatief of project wilt realiseren...lees meer →

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen