Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de directeur!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller en het Firestartfonds

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Hoogte80 Theater Terras ©Frans Schneider

De stichting

In de culturele sector kan je verschillende rechtsvormen tegenkomen, maar de stichting is degene die het meest voorkomt. Dat komt vooral doordat er in onze sector vaak sprake is van een ideële doelstelling en daarbij hoort vaak een financiering waarbij er een deel van de baten voorkomt uit subsidies of fondsen. Daarbij hebben initiatiefnemers of organisaties over het algemeen geen winstoogmerk, waardoor deze rechtsvorm beter past dan bijvoorbeeld de besloten- of naamloze vennootschap.

Wat is een stichting?

Een stichting is een organisatie die veel bedrijfsmatige handelingen kan verrichten. Hierdoor is het mogelijk om een project of initiatief uit te voeren volgens de wetgeving in Nederland. Een stichting heeft per definitie geen winstoogmerk. Je mag wel mensen in dienst nemen en een positief financieel resultaat hebben maar uiteindelijk zet je dit geld in om het maatschappelijk, ideëel of sociaal doel van je stichting te bereiken.

Waarom je een stichting op wilt richten

Het oprichten van een stichting gaat relatief gemakkelijk en brengt weinig kosten met zich mee. Dat maakt dat het toegankelijk is voor veel mensen die net starten met een initiatief of project. Het uitgangspunt blijft wel dat je geen winstoogmerk hebt. Wanneer je subsidies en fondsen wilt gaan aanvragen is een stichting als rechtsvorm vaak een vereiste.

Het oprichten van een stichting in de praktijk

Als je besluit om een stichting op te gaan richten, dan meld je jezelf, alleen of met anderen, bij een notaris. Deze stelt dan een notariële akte op waarin de statuten van de stichting zijn opgenomen. De kosten voor een notaris liggen rond de € 500,-, uitgaande van niet al te gecompliceerde statuten. Degenen die zich als bestuurder laten aanmerken worden opgenomen in het Handelsregister, dat door de Kamer van Koophandel beheerd wordt. Het inschrijven in het handelsregister wordt meestal direct door de notaris gedaan. Dat kost € 50,-. Het is handig om ook direct een uittreksel uit dat handelsregister á € 15,- aan te schaffen.

De kosten

Naast de oprichtingskosten zal je er rekening mee moeten houden dat je een stukje overhead zult hebben. Dit is natuurlijk geheel afhankelijk van de inrichting en activiteiten van de stichting. Zo kan het zijn dat je een kantoorpand huurt of kosten hebt voor verzekeringen. Het staat vast dat je als stichting een administratie dient te voeren. Als je hier iemand voor inhuurt dan zal dat geld kosten. Daarnaast kan het zijn dat je ook een jaarrekening dient te deponeren als je bijvoorbeeld voor een deel commerciële activiteiten ontplooit en een bepaalde omzet genereert.

Het bestuur

Een stichting kenmerkt zich doordat het een officieel bestuur heeft. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting. Omdat het beginsel van collectief bestuur geldt, dient iedere bestuurder zijn steentje bij te dragen.  Naast het bestuur kan de stichting een directeur (of directeuren) kennen, die onder verantwoordelijkheid van het bestuur op dagelijkse basis het beleid uitvoert. Naast het bestuur kan de stichting ook een toezichthoudend orgaan kennen, een zogenaamde raad van toezicht. Het is belangrijk dat je een sterk bestuur hebt met bij voorkeur kennis van zaken en een relevant netwerk. We hebben een artikel gewijd aan het bestuur van een stichting. Daarin vind je tips en informatie om tot een goed bestuur te komen.

De stichting in relatie tot de Belastingdienst

Wanneer je een stichting bent, krijg je in meer of mindere mate te maken met de Belastingdienst. Het is belangrijk dat je bepaalt of de stichting ook als ondernemer aangeduid wordt. Zo kan het zijn dat je als stichting voldoet aan de eisen van het ondernemerschap en daarmee btw-plichtig bent.

Over het algemeen heeft een stichting een ‘beperkte belastingplicht’, wat betekent dat je onder andere geen aangifte hoeft te doen voor de vennootschapsbelasting. Toch is het raadzaam om dit goed te controleren en desnoods advies in te winnen bij iemand die zich heeft gespecialiseerd in belastingen en administratie.

ANBI-status

Je kunt je als stichting ook aanmelden voor de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat enkele belastingvoordelen kan opleveren. Je dient dan aan een aantal voorwaarden te voldoen, waaronder het dienen van een maatschappelijk doel. Lees in een ander artikel op deze website verder over de ANBI-status.

Governance Code Cultuur

Als je een goed bestuur over jouw stichting wilt voeren, dan is het handig om de Governance Code Cultuur bij de hand te pakken. Deze is opgesteld door de Stichting Cultuur+Ondernemen, die zich opwerpt als hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. In samenwerking met een heleboel mensen uit het werkveld hebben zij in acht principes een aantal praktische aanbevelingen voor het gehele bestuursproces samengevat. Veel fondsen en subsidiënten willen zien dat je als stichting de Governance Code Cultuur toepast of uitlegt waar je afwijkt en waarom je dit doet. Het niet onderschrijven of voldoen aan deze code kan een reden zijn om geen subsidie toe te kennen. De Governance Code Cultuur is kosteloos te downloaden in PDF. Daarnaast is er een handige toolkit ontwikkeld.

Niet alleen draagt de Governance Code Cultuur bij aan een invulling van het goed besturen van de stichting, tevens wordt er door veel fondsen en subsidiënten geëist dat de Code wordt toegepast, alvorens een subsidie aanvraag wordt toegekend. In sommige gevallen geldt het toepassen van de Code dus als vereiste voor het ontvangen van een subsidie.

Disclaimer

Voor dit artikel hebben we onder andere gebruik gemaakt van informatie die beschikbaar is op het digitale Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel. Daarnaast danken we Deline Kruitbosch van Dirkzwager, legal & tax. Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft.

Mocht je vanuit jouw expertise zelf over kennis beschikken die bij dit onderwerp zou passen, of zie je mogelijkheden tot de verbetering van deze tekst, dan zien we jouw bericht graag tegemoet via info@schakel025.in.

Meer kennis over Fondsen en subsidies

Cultureel ondernemerschap

Wanneer je een subsidie of een bijdrage vanuit een fonds aanvraagt, dan kom je regelmatig de term...lees meer →

Het aanvragen van subsidie

Voor het financieren van jouw initiatief of project heb je vaak meerdere mogelijkheden. Er is een kans...lees meer →

Het maken van een begroting

Als je bezig bent met jouw eigen initiatief of project krijg je in heel veel gevallen te...lees meer →

Het aanvragen van fondsen

Voor het financieren van jouw initiatief of project heb je vaak meerdere mogelijkheden. Er is een kans...lees meer →

Download – samenwerkingsovereenkomst (met subsidie)

Hieronder kan je een format van een samenwerkingsovereenkomst downloaden. Deze is speciaal voor partijen die met subsidies...lees meer →

De samenwerkingsovereenkomst

In dit artikel lees je informatie over een samenwerkingsovereenkomst. Het is verstandig om als aanstaande samenwerkingspartners aan...lees meer →

De gemeenteraad – hoe kan je het beste lobbyen

Dit artikel heeft betrekking op de gemeenteraad en bevat tips om invloed uit te oefenen op het...lees meer →

Code Diversiteit en Inclusie

Dit artikel heeft betrekking op de Code Diversiteit en Inclusie, geschreven voor de culturele en creatieve sector....lees meer →

Impact meten in de cultuursector

In dit artikel gaan we in op het meten van de impact van projecten, initiatieven en organisaties...lees meer →

Het bestuur van een stichting

In dit artikel gaan we in op het bestuur van een stichting. Wanneer je een project of...lees meer →

Doelstellingen / doelen

In dit artikel lees je alles over de doelen die je hebt wanneer je een initiatief of...lees meer →

Overzicht van subsidies en fondsen

Hier vind je een handig overzicht van subsidies en fondsen. Daar zijn er namelijk heel veel van....lees meer →

Voorbeeld – erg uitgebreide begroting

Hieronder kan je een document downloaden dat dient als voorbeeld voor het maken van een erg uitgebreide...lees meer →

Voorbeeld – uitgebreide begroting

Hieronder kan je een document downloaden dat dient als voorbeeld voor het maken van een begroting. Je...lees meer →

Voorbeeld – eenvoudige begroting

Hieronder kan je een document downloaden dat dient als voorbeeld voor het maken van een begroting. Je...lees meer →

Voorbeeld – overzicht kosten en inkomsten

Hieronder kan je een document downloaden dat dient als voorbeeld voor het maken van een overzicht van...lees meer →

Tips bij het aanvragen van fondsen

Op deze pagina hebben we een aantal tips aangaande fondsen en het aanvragen daarvan op een rijtje...lees meer →

Tips bij het aanvragen van subsidie

Op deze pagina hebben we een aantal tips aangaande subsidies en het aanvragen daarvan op een rijtje...lees meer →

Subsidies en fondsen

Wanneer je een initiatief of een project wilt financieren dan is er in veel gevallen een mogelijkheid...lees meer →

Financiering van initiatieven en projecten

Als maker, organisator of artiest krijg je bijna altijd te maken met financiële zaken. In veel gevallen...lees meer →

Fondsenwervers

Wanneer je subsidies en/of fondsen wilt aanvragen dan kan je er voor kiezen om dat helemaal zelf...lees meer →

Cofinanciering

Wanneer je een subsidie of een fonds aanvraagt, dan kom je regelmatig de term ‘cofinanciering’ tegen. In...lees meer →

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen