Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de directeur!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller en het Firestartfonds

Ik zoek
Info Over

Specificeer

Specificeer

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Workshop Arnhemse Meisjes ©Anna Fransen

Doelgroepen

Als je werkt als kunstenaar of cultureel ondernemer heb je in 99% van de gevallen een ideëel doel. Je wilt iets creëren, vertellen, iets uitdragen, anderen inspireren en misschien wel een klein beetje de wereld verbeteren.

Het beeld van de kunstenaar die op zijn zolderkamer kunstenaar zit te zijn is zeer achterhaald. De meeste cultureel ondernemers en kunstenaars hebben een enorme drang om hun werk actief uit te dragen en daarmee een publiek te raken op welke manier dan ook. Om dat zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen is het belangrijk om vooraf te bepalen op welke mensen je je richt (je doelgroep(en)) en hoe je ze wilt bereiken. Vanuit jouw missie en visie maak je een keuze met betrekking tot de activiteiten die je gaat doen en de doelgroep die je wilt bereiken. Verwerk dit daarom ook altijd in jouw communicatieplan en in jouw plan van aanpak.

Jouw publiek leren kennen

Het is heel erg belangrijk dat je weet wie jouw beoogde publiek is. Het zou heel erg jammer zijn als je iets bedenkt en vervolgens blijkt dat de mensen die het kopen of ernaar komen kijken het helemaal niet leuk vinden. Door te weten welke soort mensen jouw diensten afnemen of naar je komen kijken kan je daarop inspelen. Een andere belangrijke reden om jouw publiek te leren kennen heeft te maken met de communicatie. Hoe meer je weet van jouw publiek, hoe gemakkelijker het is om ze te bereiken.

Je weet dan immers welke sociale media ze gebruiken, in welke taal je ze het beste kunt aanspreken en hoe ze te verleiden zijn om tot actie over te gaan. Dat laatste kan het kopen van een kaartje of product zijn of het doorvertellen van jouw initiatief of project aan anderen. Probeer dit altijd aan te tonen want zeker wanneer je met subsidies en fondsen te maken krijgt is het kennen en bereiken van je doelgroep een belangrijk onderdeel van cultureel ondernemerschap.

Waarom het belangrijk is om doelgroepen te segmenteren

Daarom is het goed om jouw doelgroep in kaart te brengen. Het kan zelfs zijn dat je er meerdere kunt aanduiden. Soms hoor je dat mensen een initiatief of project hebben bedacht wat geschikt is voor iedereen en voor elke doelgroep. Daarmee sluit je dus niemand uit en dat betekent dat je jezelf dus op meer dan 7 miljard mensen gaat richten. Dat is onmogelijk en zelfs alle Nederlanders bereiken is nog niemand gelukt met één project of initiatief. Al is het maar omdat je niet zoveel geld hebt om te besteden aan de communicatie.

Zorg dat je jouw doelgroepen afbakent en verdeel ze onder aan de hand van verschillende kenmerken die overeenkomen voor een bepaalde groep mensen. Je gaat dus het totaal aantal mensen onderverdelen in verschillende segmenten. Dan kan je bepalen wie je wel en niet wilt bereiken. Door dit te doen kun je enerzijds een veel helderder communicatieplan maken en anderzijds veel gemakkelijker geld werven bij  een potentiële sponsor of een subsidieverstrekker. Zij kunnen namelijk veel beter zien of jouw doelgroep aansluit bij de doelstellingen die zij hebben.

Hoe je doelgroepen kunt segmenteren

Met het segmenteren van doelgroepen wordt bedoeld dat je de totale markt (dus alle mensen) onderverdeeld in kleinere groepen van mensen die dezelfde kenmerken lijken te hebben. Je verdeelt als het ware een taart in stukjes. Iedere doelgroep heeft daarmee een profiel dat voldoet aan een aantal kenmerken waardoor je deze mensen gerichter kunt bereiken en op de juiste manier kunt aanspreken met jouw initiatief of project. Er zijn talloze manieren om deze onderverdeling te maken.

Op internet zijn heel veel voorbeelden te vinden van hoe anderen dit gedaan hebben. Je kunt hierbij zo ver gaan als je zelf wilt en de regel is dat hoe meer je van de mensen weet, hoe grotere de kans op een succesvolle benaderingswijze is. Hier zijn hele boeken over geschreven en studies voor gedaan. Om je een beetje op weg te helpen hebben we hieronder een aantal mogelijke segmentatiecriteria of onderverdelingen van kenmerken beschreven, zonder daarbij volledig te kunnen zijn:

Demografische kenmerken

Deze hebben te maken met de samenstelling en de omvang van de bevolking. Je kunt daarbij denken aan leeftijden, gezinssamenstellingen, sekse, de nationaliteit van etnische groepen en of het bijvoorbeeld jongeren, gepensioneerden of studenten zijn.

Geografische kenmerken

Dit heeft te maken met waar jouw potentiële publiek of afnemers vandaan komen. Vaak is dit het eerste segmentatiecriteria, zeker wanneer jouw initiatief of project niet geschikt is om aan te bieden via online kanalen. Je wilt dus weten hoe lang ze moeten reizen en of je je richt op lokale media of dat je breder in gaat zetten.

Socio-economische kenmerken

Deze kenmerken hebben heel erg te maken met onder andere het inkomen van jouw doelgroep. Ook het opleidingsniveau, het wel of niet bezitten van een eigen huis en het soort beroep van de doelgroep valt hieronder.

Psychologische kenmerken

Deze hebben vooral te maken met de behoeften van jouw afnemers. Wat zijn bijvoorbeeld hun beweegredenen om jouw voorstelling te bezoeken of hoeveel moeite willen ze doen om jouw kunstwerk aan te schaffen. Hiermee hangt ook samen op welke manier ze benaderd willen worden en hoe ze over te halen zijn om meer geld uit te geven aan randzaken.

Hoe kom je te weten wat de kenmerken van jouw doelgroep zijn?

Om die kenmerken te bepalen kan je op meerdere manieren te werk gaan. Begin altijd zo dicht mogelijk bij jezelf. In veel gevallen behoor je zelf tot de doelgroep want de meeste mensen bedenken iets wat ze zelf ook leuk vinden. Kijk dan eens goed naar jezelf; hoe ben jij te verleiden om een kaartje te kopen, hoeveel zou je daarvoor over hebben, op welke manier wil je aangesproken worden, hoever ben je bereid om ervoor te reizen etc. Er zijn ook al veel studies gedaan naar het segmenteren van doelgroepen en het bepalen van de bijbehorende kenmerken. Zo kan je voor een heleboel vaststaande gegevens terecht bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamer van Koophandel (KVK) als jouw doelgroepen binnen de zakelijke markt te vinden zijn.

Je kunt ook zelf onderzoek doen door bijvoorbeeld te kijken naar vorige edities of vergelijkbare initiatieven of concepten die je hebt ontwikkeld. Ook is het niet gek als je eens bij jouw collega’s in de keuken kijkt en ziet welk publiek zij trekken en hoe de reacties daarop zijn. Via jouw eigen sociale media kanalen en de analyse van jouw website kan je ook veel gegevens achterhalen van de achterban. Als je iets verder wilt gaan kan je aan jouw (potentiële) publiek vragen om meer informatie te verstrekken door middel van een enquête bijvoorbeeld.

Mocht je vanuit jouw expertise zelf over kennis beschikken die bij dit onderwerp zou passen, of zie je mogelijkheden tot de verbetering van deze tekst, dan zien we jouw bericht graag tegemoet via info@schakel025.in.

Meer kennis over Promotie en publiciteit

Toegankelijkheid op digitaal gebied

In dit artikel gaan we in op de digitale toegankelijkheid van culturele instellingen, locaties en evenementen. Het...lees meer →

Promoten via sociale media

Wanneer je een project of initiatief uit gaat voeren, dan is het leuk wanneer andere mensen er...lees meer →

Marketing en communicatie

We hebben hier een inleiding op marketing voor je geschreven die je kunt gebruiken om jouw eigen...lees meer →

Download – Mogelijkheden promoten van evenementen

In Arnhem zijn er meerdere manieren waarop je jouw initiatief of project in het straatbeeld kunt promoten....lees meer →

Promotie in het straatbeeld

Dit artikel gaat over het promoten van jouw initiatief of project in de openbare ruimte. Daar zijn...lees meer →

Download – Voorbeeld communicatieplan

Hieronder kan je een document downloaden dat dient als voorbeeld voor het maken van een communicatieplan. Je...lees meer →

Het communicatieplan

Een communicatieplan is heel erg handig. Wanneer je een leuk initiatief of project heb bedacht en het...lees meer →

Overzicht digitale kalenders en agenda’s

Wanneer je een initiatief of project realiseert dan is het natuurlijk ook fijn als er mensen op...lees meer →

Overzicht lokale media

Op deze pagina hebben we een aantal van de lokale media voor je op een rijtje gezet....lees meer →

Tips om gratis promotie te maken

Wanneer je promotie wilt maken of publiciteit wilt generen om jouw initiatief of project onder de aandacht...lees meer →

Download – voorbeeld persbericht

Op deze pagina kan je een voorbeeld van een persbericht downloaden. Je kunt dit als invuldocument gebruiken...lees meer →

Vrije publiciteit en persbenadering

Wanneer je een initiatief of project realiseert dan is het natuurlijk ook fijn als er mensen op...lees meer →

Online promotie

Er zijn in deze tijd ontzettend veel manieren om te communiceren met de doelgroepen die je wilt...lees meer →

Offline promotie

Er zijn talloze mogelijkheden om te communiceren met jouw doelgroepen oftewel om promotie te maken voor jouw...lees meer →

Promotie en publiciteit

Wanneer je een initiatief of project onder de aandacht van jouw doelgroepen brengt, komen termen als promotie...lees meer →

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen