Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de directeur!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller en het Firestartfonds

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Free Your Mind Festival

Doelstellingen / doelen

In dit artikel lees je alles over de doelen die je hebt wanneer je een initiatief of project vorm gaat geven. Een doel zorgt ervoor dat je weet waar je naartoe werkt. Bij de evaluatie kun je gemakkelijk kijken of je het gehaald hebt. Zo kan je in de toekomst bijsturen waar dat nodig is. Ook bij de financiering van jouw initiatief of project is het van belang om doelen op te stellen, zeker wanneer je in aanmerking wilt komen voor subsidies of fondsen. Ze komen over het algemeen voort vanuit het marketingproces dat vooraf is gegaan aan de ontwikkeling van jouw initiatief of project.

Waarom stel je doelen op?

Het is belangrijk om voor ogen te hebben wat je wilt bereiken met jouw initiatief of project. Op die manier ben je geen stuurloos schip maar kan je continu in de gaten houden of je op de goede weg bent. Waar nodig kan je dan bijsturen om de doelstellingen te behalen. Ook kan je achteraf gemakkelijker bekijken of je de resultaten die je wilde behalen gerealiseerd hebt. Tenslotte vertellen doelstellingen een hoop over de professionaliteit waarmee je dingen aanpakt en ze geven een concreet inzicht ter beoordeling voor bijvoorbeeld partners of partijen waar je een financiële bijdrage aan vraagt.

Welke soorten doelen zijn er?

Doelen kunnen zich richten op alles wat je met jouw organisatie wilt bereiken. In de praktijk heb je echter nooit één doelstelling. Je kijkt meestal naar meerdere vlakken of beleidsterreinen. Daarbij kan je doelstellingen ook koppelen aan de termijn waarover je ze wilt meten.

Doelen gekoppeld aan de termijn

De meest bekende onderverdeling van doelstellingen heeft te maken met de periode die je wilt monitoren. Daarbij kan het volgende onderscheid maken:

  • Operationele doelen. Deze zijn gericht op een relatief korte periode van 1 tot 2 jaar.
  • Tactische doelen. Deze hebben betrekking op een periode van 2 tot 5 jaar.
  • Strategische doelen. Deze hebben betrekking op de nog langere termijn, van 5 jaar en meer.

Doelen gekoppeld aan beleidsonderwerpen

Wanneer je een wat kleinere organisatie bent of nog niet zo lang bezig bent met je ontwikkeling dan zijn de meerjarige doelstellingen wellicht wat lastiger te bepalen. Onderstaande indeling is dan handig, al geldt dat ook wanneer je wel verder vooruit kijkt.

Activiteitendoelstellingen

Deze hebben betrekking op wat je concreet aan het doen bent. Het gaat in op de activiteiten die je uitvoert rondom jouw project of initiatief. Denk bijvoorbeeld aan het aantal voorstellingen dat je op wilt voeren of de artiesten die je boekt.

Communicatie- of bereikdoelstellingen

Deze doelstellingen hebben betrekking op datgene dat je wilt bereiken met de communicatie rondom jouw project of initiatief. Zo kan je meten of je degene die je wilt bereiken ook daadwerkelijk hebt kunnen bereiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aantal volgers op je sociale media dat je na afloop wilt hebben, hoeveel mensen jouw reclame uiting zullen zien, in welke plaatsen je jouw flyer wilt verspreiden en dergelijke.

Effectdoelstellingen

Dit soort doelstellingen gaan over de effecten die het initiatief of project teweeg moeten brengen. Het is belangrijk dat het zo concreet mogelijk geformuleerd wordt want anders ga je na afloop appels met peren vergelijken. Denk bijvoorbeeld aan zaken als het bedrag aan winst dat je wilt behalen, het aantal kaartjes dat je wilt verkopen en het toenemen van de naamsbekendheid met een bepaald percentage.

Procesdoelstellingen

De doelstellingen die te maken hebben met het proces vertellen bijvoorbeeld wat je teweeg wilt brengen met de uitrol van jouw initiatief of project. Je vraagt jezelf af wat de bezoeker (of een artiest) na afloop bij zou moeten blijven, welke gevoelens het op dient te roepen en dergelijke.

SMART-doelen

Als je een doel gaat omschrijven, dan is daar een handigheid voor die je helpt. In het werkveld kom je vast en zeker de term SMART tegen. Dat geldt in ieder geval wanneer je bijvoorbeeld aanspraak wilt maken op een subsidie of een fonds. De letters staan voor de woorden specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Als jouw doelstelling daaraan voldoet is de kans groot dat een ander je beter begrijpt maar het is ook gemakkelijker om er daadwerkelijk conclusies uit te trekken tijdens de evaluatie.

Specifiek

Probeer in de doelstelling altijd zo specifiek mogelijk te omschrijven wat je gaat doen. Dat maakt het duidelijk en je kunt er meer gegevens uit af lezen. Vermijd woorden die je op meerdere manieren kunt uitleggen en het minder concreet maken. Als je aangeeft dat je ‘een prachtig evenement gaat organiseren’ dan kan iedereen een andere betekening aan het woord ‘prachtig’ meegeven. Daarmee maakt de doelstelling onduidelijk en voor meerdere interpretaties vatbaar.

Meetbaar

Het is essentieel dat jouw doel onderdelen bevat die je kunt meten. Anders is het heel lastig om te bepalen of je het behaald hebt en dan kan je ook niet zo gemakkelijk bijsturen. Als je bijvoorbeeld aangeeft dat je ‘meer bezoekers wilt dan de afgelopen jaren’ dan zegt dat nog weinig, zeker voor een externe partij. Geef concreet aan hoeveel bezoekers je wilt ontvangen (in aantallen of in een percentage ten opzichte van een ander getal). Geef ook aan hoe je het gaat meten. Zeker wanneer je doelstellingen als ‘80% van onze bezoekers moet het leuk vinden’ opneemt. Hoe ga je dit meten? Gebruik je een enquête of meet je de reacties via de sociale media?

Acceptabel

Wanneer je een doel geformuleerd hebt dan zou daar uit moeten blijken dat het acceptabel is. Dat betekent dat het wel moet passen binnen het algemeen belang en de normen en waarden die we met zijn allen hebben afgesproken. Als jouw kunstwerk of evenement bijvoorbeeld als doel heeft om de hele stad drie dagen wakker te houden, dan kan je er vanuit gaan dat dit niet geaccepteerd wordt.

Realistisch

Dit sluit enigszins aan op het vorige punt. Jouw doelstelling moet ook wel realistisch zijn. Dat voel je vaak wel aan, tenzij je te veel met je hoofd in de wolken zit. Daarom is het ook goed om doelstellingen even te laten lezen door bekenden. Stel dat je voor de eerste keer een dance-evenement gaat organiseren voor 250 mensen, dan is de kans klein dat je wereldberoemde dj’s kunt programmeren. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het aantal bezoekers van jouw voorstelling. Als de ruimte maar 200 mensen toe laat, dan is het niet realistisch om je op 500 mensen te richten.

Tijdgebonden

Het is ook belangrijk dat je er een tijdsperiode aan koppelt. Dan kan je aangeven, en achteraf evalueren, in welke tijd je jouw doel wilt bereiken. Zo kan je bijvoorbeeld zeggen dat je binnen 3 maanden een kunstwerk wilt maken of in de 24 uur na de lancering van jouw website 100 unieke bezoekers wilt trekken. Vaak helpt het als je jouw doelstelling begint met de woorden ‘binnen xxxx maanden / uren / dagen willen we…..’

USMART / SMARTIE(S)

Tegenwoordig worden er ook weleens letters toegevoegd aan het woord SMART. Zo kan je jouw doelen nog sterker verwoorden. Je hebt daarmee ook meer factoren om te gebruiken bij een evaluatie. In dit geval staat de letter U bij USMART voor uitdagend; een doel moet prikkelen. Bij het gebruik van SMARTIE(S) dan staan de laatste letters voor Invloed (je zorgt dat jouw doel te behalen is zonder externe invloeden) en Ecologisch (er wordt steeds vaker verwacht dat je ook rekening houdt met duurzaamheid). De S staat voor het Engelse woord ‘sustainable’. Dat lijkt op duurzaamheid maar dan is het wat meer gericht op het feit dat wat je wilt doen lang mee moet kunnen gaan onder de juiste omstandigheden en wat minder op het milieuaspect van duurzaamheid.

Hoe omschrijf je een doelstelling?

Er wordt weleens gezegd dat je een doel in één zin moet kunnen omschrijven maar dat blijkt in de praktijk onmogelijk. Het mag best een alinea zijn maar pas wel op dat het niet te lang en te onduidelijk wordt. Wat in ieder geval uit den boze is, is het uit elkaar halen van de letters SMART. Soms zie je dat mensen uitleggen waarom het doel specifiek is of juist meetbaar. Dat maakt het niet professioneel. Deze dingen zouden uit de doelstelling moeten blijken.

Mocht je vanuit jouw expertise zelf over kennis beschikken die bij dit onderwerp zou passen, of zie je mogelijkheden tot de verbetering van deze tekst, dan zien we jouw bericht graag tegemoet via info@schakel025.in.

Meer kennis over Fondsen en subsidies

Cultureel ondernemerschap

Wanneer je een subsidie of een bijdrage vanuit een fonds aanvraagt, dan kom je regelmatig de term...lees meer →

Het aanvragen van subsidie

Voor het financieren van jouw initiatief of project heb je vaak meerdere mogelijkheden. Er is een kans...lees meer →

Het maken van een begroting

Als je bezig bent met jouw eigen initiatief of project krijg je in heel veel gevallen te...lees meer →

Het aanvragen van fondsen

Voor het financieren van jouw initiatief of project heb je vaak meerdere mogelijkheden. Er is een kans...lees meer →

Download – samenwerkingsovereenkomst (met subsidie)

Hieronder kan je een format van een samenwerkingsovereenkomst downloaden. Deze is speciaal voor partijen die met subsidies...lees meer →

De samenwerkingsovereenkomst

In dit artikel lees je informatie over een samenwerkingsovereenkomst. Het is verstandig om als aanstaande samenwerkingspartners aan...lees meer →

De gemeenteraad – hoe kan je het beste lobbyen

Dit artikel heeft betrekking op de gemeenteraad en bevat tips om invloed uit te oefenen op het...lees meer →

Code Diversiteit en Inclusie

Dit artikel heeft betrekking op de Code Diversiteit en Inclusie, geschreven voor de culturele en creatieve sector....lees meer →

Impact meten in de cultuursector

In dit artikel gaan we in op het meten van de impact van projecten, initiatieven en organisaties...lees meer →

Het bestuur van een stichting

In dit artikel gaan we in op het bestuur van een stichting. Wanneer je een project of...lees meer →

De stichting

In de culturele sector kan je verschillende rechtsvormen tegenkomen, maar de stichting is degene die het meest...lees meer →

Overzicht van subsidies en fondsen

Hier vind je een handig overzicht van subsidies en fondsen. Daar zijn er namelijk heel veel van....lees meer →

Voorbeeld – erg uitgebreide begroting

Hieronder kan je een document downloaden dat dient als voorbeeld voor het maken van een erg uitgebreide...lees meer →

Voorbeeld – uitgebreide begroting

Hieronder kan je een document downloaden dat dient als voorbeeld voor het maken van een begroting. Je...lees meer →

Voorbeeld – eenvoudige begroting

Hieronder kan je een document downloaden dat dient als voorbeeld voor het maken van een begroting. Je...lees meer →

Voorbeeld – overzicht kosten en inkomsten

Hieronder kan je een document downloaden dat dient als voorbeeld voor het maken van een overzicht van...lees meer →

Tips bij het aanvragen van fondsen

Op deze pagina hebben we een aantal tips aangaande fondsen en het aanvragen daarvan op een rijtje...lees meer →

Tips bij het aanvragen van subsidie

Op deze pagina hebben we een aantal tips aangaande subsidies en het aanvragen daarvan op een rijtje...lees meer →

Subsidies en fondsen

Wanneer je een initiatief of een project wilt financieren dan is er in veel gevallen een mogelijkheid...lees meer →

Financiering van initiatieven en projecten

Als maker, organisator of artiest krijg je bijna altijd te maken met financiële zaken. In veel gevallen...lees meer →

Fondsenwervers

Wanneer je subsidies en/of fondsen wilt aanvragen dan kan je er voor kiezen om dat helemaal zelf...lees meer →

Cofinanciering

Wanneer je een subsidie of een fonds aanvraagt, dan kom je regelmatig de term ‘cofinanciering’ tegen. In...lees meer →

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen