Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de directeur!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller en het Firestartfonds

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Expositie van Strandbroeders tijdens Arnhemse Uitnacht 2020 ©Mirthe Dokter

Hoe bepaal ik mijn tarief?

Dit artikel gaat over het bepalen van de hoogte van een vergoeding die je ontvangt voor jouw gemaakte werk of verrichte werkzaamheden. Veel artiesten en zzp-ers vinden het lastig om te bepalen wat ze waard zijn en wat hun tarief zou moeten zijn. Dat komt omdat je liever niet te hoog wilt gaan zitten, omdat er angst is dat anderen dan het werk toebedeeld krijgen. Van de andere kant zegt het voor veel mensen ook wat wanneer iemand zichzelf voor te weinig geld aanbiedt. Dan kunnen mensen denken dat dit te maken heeft met bijvoorbeeld de kwaliteit of professionaliteit van jouw werk.

Salaris of honorarium

Wanneer je een arbeidsrelatie hebt waarbij je in loondienst werkt voor een bedrijf dan ontvang je salaris. Bij het bespreken van dit salaris ga je normaliter uit van een bruto salaris. Daar gaan nog belastingen en de premies voor sociale verzekeringen vanaf. Je neemt in onderhandelingen ook de secundaire arbeidsvoorwaarden mee. Die kunnen betrekking hebben op zaken als de pensioenregeling, onkostenvergoedingen en scholing.

Gaat het om werk dat je als zzp-er doet in opdracht van een ander, dan praat je bij een vergoeding over een honorarium. Je regelt dan zelf alle soorten verzekeringen en je reserveert zelf tijd en geld voor vakantie en scholing. Dat betekent dat het uurloon in ieder geval een stuk hoger moet liggen dan dat van een medewerker die in dienst is bij het bedrijf. Je bespreekt de voorwaarden met de opdrachtgever en verwerkt dat bij voorkeur in een modelovereenkomst. Daarmee voldoe je ook al snel aan de eisen die door de Belastingdienst worden gesteld in het kader van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA).

Wat zegt de cao?

In de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) worden afspraken opgenomen over salaris en honoraria, de werktijden, onkosten en pensioenen. Soms staat er ook iets in over stagevergoedingen en minimumtarieven voor zelfstandigen. Ook als er op het werk of de opdracht wettelijk geen cao van toepassing is, kun je er informatie uithalen over gangbare vergoedingen. Een cao wordt vaak afgesloten tussen verschillende werkgeversorganisaties en vakbonden. Als deze cao bindend is verklaard, dan geldt die voor iedereen die in die sector werkt. Voor heel veel sectoren en beroepsgroepen is een cao opgesteld. We hebben de meeste van degenen die betrekking hebben op de cultuursector voor je op een rijtje gezet.

Richtlijnen en adviestarief

Er worden soms adviestarieven of richtlijnen opgesteld door vakbonden en beroepsverenigingen. Die bedragen zijn dan niet wettelijk bepaald. Wel kan het zijn dat er bij een subsidie of fonds gebruik van gemaakt wordt, waardoor je dat uurloon of dagtarief maximaal mag opgeven. Doe ook altijd zelf goed onderzoek in je eigen omgeving want lang niet voor elke opdracht zijn standaard tarieven te vinden. Zeker in de cultuursector is dat soms lastig omdat er veel kosten zijn omdat het werk lang niet altijd op elkaar lijkt.

Tariefchecker

De Kunstenbond is een beroepsvereniging ‘voor iedereen die zichzelf creatief óf kunstenaar noemt’. Zij hebben een handige tool ontwikkeld waarmee je wellicht een eindje op weg geraakt in het bepalen van je honorarium. Dat is de tariefchecker.

Richtlijnen voor het tarief binnen specifieke beroepsgroepen

We hebben voor een aantal specifieke beroepsgroepen binnen de cultuursector wat richtlijnen en bepalingen gevonden waar je wellicht iets mee kunt.

Dans of Toneel

Wanneer je als zzp-er wordt ingezet in een functie die onder cao valt, en de werksituatie is vrijwel gelijk aan die van een werknemer, dan is de cao de basis voor de hoogte van het honorarium. Dat betekent dat uurtarief ongeveer gelijk is aan het tarief dat voor de medewerker wordt gerekend + 40% extra. Dat heeft ermee te maken dat je als zzp-er zelf zorg draagt voor verzekeringen en pensioensregelingen. Je kunt de cao voor dans en toneel hier vinden.

Beeldende kunst

Er is speciaal voor mensen die werkzaam in de beeldende kunst een tool ontwikkeld met richtlijnen voor honoraria. Op de website kunstenaarshonorarium.nl vind je veel informatie over deze richtlijnen en het helpt je om zelf jouw tarief te bepalen.

Zanger en pedagogen

Voor de beroepsgroep zanger, zangpedagogen en zangdocenten zijn er richtlijnen opgesteld en die kan je op deze website.

Componisten

Voor componisten is de website nieuwgeneco.nl wellicht een handige bron.

Dirigenten

Als je werkzaam bent als dirigent dan wijzen we je graag op de website koornetwerk.nl.

Tijd en onkosten

Ongeacht of het over een maandsalaris of een honorarium voor een opdracht gaat, het is altijd belangrijk om goed te kijken naar de tijd die het werk kost en wat er aan eventuele onkosten gaat ontstaan. Het is essentieel om dit vooraf te bespreken met de opdrachtgever, want vaak zijn de budgetten achteraf helemaal op of verdeeld. Daarnaast komt het niet professioneel over. Denk dus goed na of er bijvoorbeeld reiskostenvergoeding is, of je zelf voor de kosten van printen opdraait of dat je wellicht materialen vooraf moet inkopen. Kijk ook goed naar de hoeveelheid tijd die het werk je gaat kosten. Is het realistisch om dat te doen binnen het aantal uren dat je met een werkgever of opdrachtgever hebt besproken? Kijk hier zeker goed naar wanneer je een vast tarief afspreekt voor een hele opdracht.

Overige bronnen

We hebben nog enkele andere websites gevonden waar je wellicht jouw voordeel mee kunt behalen. Check ze hieronder:

Mocht je vanuit jouw expertise zelf over kennis beschikken die bij dit onderwerp zou passen, of zie je mogelijkheden tot de verbetering van deze tekst, dan zien we jouw bericht graag tegemoet via info@schakel025.in.

Meer kennis over Personeel en arbeid

Code Diversiteit en Inclusie

Dit artikel heeft betrekking op de Code Diversiteit en Inclusie, geschreven voor de culturele en creatieve sector....lees meer →

Divers en inclusief werven

Diversiteit en inclusie is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt in de cultuursector én daarbuiten. Het...lees meer →

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

In dit artikel gaan we in op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor mensen die (deels) als zzp’er werkzaam...lees meer →

Download – format bestuursreglement

Op deze pagina kun je een voorbeeld van een bestuursreglement downloaden. Hierin worden de afspraken opgenomen die...lees meer →

Weten wat je waard bent

Als je dit artikel gelezen hebt, kan je gemakkelijker voor jezelf te weten wat je waard bent...lees meer →

Ontwikkelbudget voor werknemers en zelfstandigen

Het is belangrijk om in jezelf te blijven investeren. Maar opleidingen, trainingen en coachingstrajecten kunnen soms flink...lees meer →

Energie & Veerkracht: inspiratie en verdieping

In het voorjaar van 2021 staan een aantal programma’s van de Cultuur Academy en Schakel0205 in het teken van...lees meer →

Belangenbehartigers en brancheorganisaties

In dit artikel vind je alle Belangenbehartigers en brancheorganisaties die we hebben kunnen vinden. Daarbij zijn we enorm...lees meer →

Declareren

Declareren kan je leren, zeker met behulp van dit artikel! Soms komt het voor dat je onkosten...lees meer →

Gezond en veilig werken

Dit artikel heeft betrekking op gezond en veilig werken binnen jouw beroep. Daarbij gaat het er niet...lees meer →

Download – Voorbeeld modelovereenkomst individuele artiest

Op deze pagina vind je een link naar een voorbeeld van een modelovereenkomst voor een individuele artiest....lees meer →

De modelovereenkomst

Dit artikel gaat over de modelovereenkomst die je als zzp-er nodig kan gaan hebben in het verband...lees meer →

De artiestenregelingen

In dit artikel gaan we in op de artiestenregelingen zoals de kleinevergoedingsregeling en de kostenvergoedingbeschikking. Wanneer je...lees meer →

Download – Voorbeeld modelovereenkomst gezelschap

Op deze pagina vind je een link naar een voorbeeld van een modelovereenkomst voor een gezelschap artiesten....lees meer →

Code Fair Practice

In dit artikel gaan we in op de Code Fair Practice. Dit is een gedragscode voor ondernemen...lees meer →

Download – Voorbeeld stageovereenkomst

Op deze pagina vind je een voorbeeld van een stageovereenkomst. Deze heb je nodig als je een...lees meer →

Medewerkers in loondienst

Dit artikel is bedoeld voor bedrijven die medewerkers in loondienst hebben of die stap willen gaan zetten....lees meer →

Werken met zzp-ers

Dit artikel gaat over het werken met Zelfstandigen Zonder Personeel oftewel zzp-ers. Het werken met zzp-ers verschilt...lees meer →

Wanneer ben je zelfstandig?

In dit artikel bespreken we of je als zelfstandige aangemerkt kan worden door de Belastingdienst en hoe...lees meer →

Werken met vrijwilligers

Dit artikel gaat over het werken met vrijwilligers en wat dit betekent voor onder andere de verloning...lees meer →

Auteursrecht, gebruikersrecht en licenties

Dit artikel gaat onder andere over auteursrecht en het uitgeven van werk in licentie. Als je iets...lees meer →

Organisaties voor de exploitatie van auteursrecht

In dit artikel gaat het over organisaties die voor jou het auteursrecht kunnen exploiteren. Zij letten er...lees meer →

Cao’s

Dit artikel gaat over cao’s in de cultuursector. Als je werkzaam bent in Nederland dan ben je...lees meer →

BUMA/STEMRA

Dit document is bedoeld voor wanneer je in professioneel verband muziek wil laten horen aan andere mensen....lees meer →

Arbeidsrelaties en verloning

Dit artikel gaat over arbeidsrelaties en de manieren waarop je verschillende soorten mensen die meewerken aan jouw...lees meer →

De stageovereenkomst

De cultuursector is een uitgelezen plek om werkervaring op te doen. Er zijn veel stageplekken beschikbaar en...lees meer →

Download – Voorbeeld arbeidsovereenkomst

Op deze pagina kun je een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd downloaden. Deze kan je...lees meer →

Download – Voorbeeld declaratieformulier

Op deze pagina kan je een voorbeeld van een declaratieformulier in Word-formaat downloaden. Je kunt dit gebruiken...lees meer →

Download – Vrijwilligersovereenkomst

Hieronder kan je een voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst in Word-formaat downloaden. Wanneer je werkt met vrijwilligers, of...lees meer →

Download – Gageverklaring

Hieronder kan je een voorbeeld van een gageverklaring downloaden. Dit is een standaard document dat door de...lees meer →

Verzekeringen in de cultuursector

In Nederland is het gebruikelijk dat je jezelf verzekert tegen onverwachte gebeurtenissen. Dit geldt zowel voor privé...lees meer →

Medewerkers en vrijwilligers

Dit artikel gaat over werken met medewerkers en vrijwilligers. Wanneer je een initiatief of project wilt realiseren...lees meer →

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen