Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de directeur!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller en het Firestartfonds

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Expositie Bas Kosters in Museum Arnhem ©Eva Broekema

Overzicht van subsidies en fondsen

Hier vind je een handig overzicht van subsidies en fondsen. Daar zijn er namelijk heel veel van. Voor verschillende thema’s zijn er mogelijkheden waardoor de kans groot is dat er iets past bij jouw project of initiatief. Je kunt werken met een fondsenwerver maar je kunt ook besluiten om het zelf uit te zoeken en aan te vragen. Daarbij helpen we je graag op weg. Zo vind je bij Schakel025 informatie over het aanvragen van subsidies en fondsen en bijbehorende tips. Daarnaast we hebben voorbeelden van een projectplan, een begroting en een communicatieplan voor je klaar staan.

Ook hebben wij hieronder een groot aantal mogelijke subsidies en fondsen voor je op een rijtje gezet. Eerst zie je subsidies die een specifieke deadline hebben en daarna staan er een aantal regelingen met meerdere deadlines. Tenslotte hebben we een heleboel fondsen beschreven waar je doorlopend een aanvraag in kunt dienen. Als je op de titel klikt ga je naar de desbetreffende website.

Subsidies en fondsen gekoppeld aan deadlines

Ieder half jaar plaatsen wij een nieuw overzicht met actuele deadlines. Kijk hier voor de deadlines t/m december 2022.

Regelingen kunst & cultuur met meerdere deadlines

Deadline, totdat het budget op is

Provincie Gelderland / Cultuur en erfgoedparticipatie
Voor activiteiten die op vernieuwende wijze bijdragen aan cultuur- of erfgoedparticipatie.

Film Fonds
Alle deadlines van het Film Fonds met diverse regelingen zowel voor makers als voor filmfestivals zijn hier te vinden.

Het Nederlands Letterenfonds
Alle deadlines voor subsidies op het gebied van letteren van Het Nederlands Letterenfonds zijn hier te vinden.

Prins Bernhard Cultuurfonds (landelijk)
Alle deadlines van het Prins Bernhard Cultuurfonds landelijk voor projecten Beeldende kunst, muziek, theater, film, letteren, cultuur, erfgoed etcetera. zijn hier te vinden.

Europese Commissie / subsidiedeadlines (Creative Europe / Media programma)
Voor internationale samenwerkingsprojecten.

European Cultural Foundation
Subsidie voor Europese samenwerkings- en onderzoeksprojecten en internationale reiskosten voor kunstenaars.

Norma Fonds
Voor projecten waaraan met name professionele kunstenaars – artiesten deelnemen.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Diverse cultuureducatie subsidieaanvragen voor thema’s als cultuureducatie, urban arts (vanaf 3 september), maar ook om bewoners te betrekken bij jouw podiumprogrammering (tot en met 2 november).

EUregio subsidie
Dit is een subsidie voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het gebied van onderwijs, maatschappij, cultuur, wonen en werk.

Slecht Weer Fonds
Dit is voor festivals die met slecht weer te maken hebben en daardoor inkomstenderving. Het is alleen voor festivals die gesubsidieerd worden door OCW of door één van de rijkscultuurfondsen voor een periode van minimaal drie jaar.

Lokale overheden

De meeste lokale overheden groot en klein hebben hun eigen kunst- en cultuursubsidieregelingen voor artistieke projecten en vaak ook voor amateurkunstorganisaties. Als je zelf zoekt op ‘gemeente en cultuursubsidie’ via de zoekmachines dan kom je een heel eind. Je kunt hier in ieder geval al doorklikken naar Arnhem, Nijmegen, Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Lelystad, Lingewaard, Rheden en Utrecht.

Provinciale overheden

Veel provincies hebben tal van subsidieregelingen zowel op het gebied van cultuur als voor zaken waar je wellicht nog nooit van hebt gehoord. De gezamenlijke provincies zijn goed voor meer dan 300 subsidieregelingen. Hieronder vind je links naar de subsidies van alle provincies in Nederland.

Gelderland, Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland.

Doorlopend aanvragen kunst & cultuur, geen vaste deadline

Fonds voor Cultuurparticipatie / Jij Maakt het Mee
Voor experimentele projecten (kunst en cultuur / erfgoed) die bijdragen aan de vernieuwing van de cultuurbeoefening in de vrije tijd.

Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten / Programmering Festival Popmuziek
Subsidies voor het programmeren van popfestivals met Nederlandse bands.

Mondriaan Fonds / Talentontwikkeling Beeldende Kunst
Diverse regelingen gericht op talentontwikkeling binnen de beeldende kunst.

Mondriaan Fonds / Projectinvestering
Regeling gericht op beeldende kunst projecten.

Mondriaan Fonds / Experimenteerreglement kunstenaarshonoraria
Fonds bedoeld om de kunstenaar een redelijk loon uit te kunnen betalen.

Fonds21 / Kunst en cultuur
Uiteenlopende kunst- en cultuurprojecten.

VSB Fonds / Kunst en Cultuur
Uiteenlopende kunst- en cultuurprojecten.

BankGiroLoterij Fonds van stichting DOEN
Programma voor kunst- en cultuurinitiatieven in Nederland.

Blockbustersfonds
Leningen of garantiebijdragen voor culturele publieksevenementen met een groot bereik.

Zabawas
Voor projecten gericht op cultuur, natuur, geneeskunde, sport of educatie.

Brabant C Fonds
Investeringsfonds met vernieuwende financieringsmogelijkheden voor culturele projecten.

Dioraphte
Projecten en activiteiten op het gebied van muziek, theater, film, dans, literatuur en beeldende kunst.

Prins Claus Fonds
Voor artistiek hoogwaardige initiatieven in voornamelijk Afrika, Azië, Oost-Europa, Latijns Amerika en het Caraïbisch gebied. Het gaat ook om subsidies voor reiskosten van kunstenaars om internationaal te kunnen exposeren.

Mondriaan Fonds / bijdrage presentatie buitenland

Voor subsidies die het mogelijk maken om in het buitenland te exposeren (o.a. reiskosten).

Voucher Buitenland
Subsidie voor o.a. reiskosten en verblijf voor een presentatie in het buitenland op het gebied van digitale cultuur, vormgeving en architectuur.

Stichting Lezen
Projecten gericht op leesbevordering.

Kunst en cultuur leningen

Fonds Cultuur + Financiering
Voor leningen aan creatieven, kunstenaars en culturele organisaties tot €40.000 tegen lage rente of voor garantstelling boven de €40.000.

Borgstellingsfondsen in samenwerking met Triodos Bank
Fondsen die borg staan voor leningen waardoor je eerder in aanmerking komt voor een lening.

Borgstellingsfonds Creatieve Industrie Arnhem
Voor leningen vanaf €50.000 in samenwerking met met Triodos Bank.

Fonds Kwadraat
Rentevrije leningen voor kunstenaar, fotografen en ontwerpers tot €8.000.

Fondsen voor meer sociale- en maatschappelijke projecten

OranjeFonds
Projecten gericht op meedoen en ontmoeting.

KansFonds
Projecten gericht veelal op de deelname van kwetsbare groepen.

Stichting DOEN
Sociale projecten o.a. gericht op een duurzame wereld.

Erasmus+
Europese subsidie o.a. voor jeugd- en jongerenwerk, internationale uitwisselingen maar ook onderwijsprojecten.

VSB Fonds
Projecten gericht op mens en maatschappij.

Fonds21
Projecten gericht op jongeren en maatschappij.

Fonds Sluyterman van Loo
Projecten gericht op ouderen.

Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor
Projecten gericht op ouderen.

Ouderenfonds
Projecten gericht op ouderen.

Triodos Foundation
Voor maatschappelijke projecten.

Janivo Stichting
Projecten gericht op kinderen en jongeren (ook kunstprojecten).

Stichting Kinderpostzegels
Projecten voor kwetsbare kinderen.

Jantje Beton
Subsidie voor speelplekken voor kinderen.

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
Initiatieven voor kinderen en jongeren met een handicap.

Fonds Gehandicaptensport
Om mensen met een handicap aan sport deel te laten nemen.

Alert Fonds
Voor kleinschalige progressieve projecten opgezet door jongeren tussen de 15 en 32 jaar.

Het X-Y Actiefonds
Voor activistische projecten over de hele wereld.

Europees Sociaal Fonds
Subsidies gericht op het bevorderen van werkgelegenheid.

Citizen programma
Europese subsidie voor internationale samenwerkingsprojecten gericht op actief burgerschap.

Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds)
Voor onder andere projecten over vrede en bevrijding.

Media

Stimuleringsfonds voor de journalistiek
Diverse subsidies gericht op onderzoeksjournalistiek.

Fonds Bijzondere Journalistieke projecten
Subsidies voor diverse journalistieke projecten.

Stichting Democratie en Media
Projecten gericht op een onafhankelijke, kritische journalistiek.

Postcode Loterij Fonds
Voor journalistieke projecten in ontwikkelingslanden en landen in transitie.

Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (Co-bo Fonds)
Voor film, speelfilms, uitzending podiumkunsten, documentaire. Alleen een Nederlandse landelijke publieke omroep kan een aanvraag doen.

Lira Fonds
Projecten waarbij professionele dichters, schrijvers, vertalers en bewerkers betrokken zijn.

Leids Mediafonds
Gericht op onderzoeksjournalistiek in Leiden (deadline 1 oktober 2018 en 1 april 2019).

Stichting Luis in de Pels
Gericht op onderzoeksjournalistiek in Den Haag.

Mediafonds provincie Groningen
Deze subsidie is gericht op onderzoeksjournalistiek in de provincie Groningen (deadlines jaarlijks 1 april en 1 oktober).

Subsidies voor bedrijven en ondernemers

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Meer dan 100 subsidies voor ondernemers op tal van gebieden ( energie, landbouw, transport, leren, innovatie, natuur).

Ik Ga Starten
Overzicht van subsidies – maatregelen voor startende ondernemers.

Ondernemersfondsen

Veel steden hebben hun eigen ondernemersfonds dat gericht is op projecten die de economie versterken. Door zelf te zoeken op ‘ondernemersfonds en jouw stad’ kom je er ongetwijfeld. We hebben er hier in ieder geval alvast een aantal voor je: Arnhem, Nijmegen, Eindhoven, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Zwolle.

Duurzaamheid en milieu

Energie subsidiewijzer
Hier kun je kijken voor welke subsidies je in aanmerking kan komen.

Energiebespaarlening
Lening tot maximaal €50.000 tegen lage rente om je huis te verduurzamen.

Lokale en regionale overheden

In de regel hebben zowel lokale overheden als provinciale overheden tal van subsidies op het gebied van duurzaamheid. De ene gemeente heeft eigen regelingen en de ander verwijst je eerder naar landelijke regelingen. Het beste kun je even op de gemeentewebsite kijken onder subsidies. De subsidies van de diverse provincies zijn hier te vinden: Gelderland, Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland.

Handig overzicht

Het kennisinstituut voor Cultuur en digitalisering heeft ook een handig overzicht van verschillende subsidies en fondsen. Die kan je via deze website bereiken.

Mocht je vanuit jouw expertise zelf over kennis beschikken die bij dit onderwerp zou passen, of zie je mogelijkheden tot de verbetering van deze tekst, dan zien we jouw bericht graag tegemoet via info@schakel025.in.

 

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen