Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de directeur!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller en het Firestartfonds

Ik zoek
Info Over

Specificeer

Specificeer

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

ArtEZ Finals 2019: mode

Subsidies en fondsen

Wanneer je een initiatief of een project wilt financieren dan is er in veel gevallen een mogelijkheid om aanspraak te maken op een subsidie of een fonds. Dit wordt wel eens in één adem genoemd omdat er veel overeenkomsten zijn in met name de manier van aanvragen. Zo kunnen we met zekerheid stellen dat je voor het aanvragen van een subsidie of een fonds altijd een duidelijk en concreet projectplan en een sluitende begroting aan dient te leveren.

Het onderscheid wordt gemaakt doordat subsidies enkel worden verstrekt door een overheid. Dit is bijvoorbeeld een gemeente of de provincie maar ook de Rijksoverheid of de Europese Unie kunnen subsidies verstrekken. Als we het over fondsen hebben dan heeft dat betrekking op organisaties die vaak in leven zijn geroepen om bepaalde (financiële) middelen toe te kennen. Dat doen zij op hun beurt met middelen vanuit de overheid of bijvoorbeeld de nalatenschap van een vermogende persoon.

Subsidies en fondsen worden over het algemeen verstrekt aan partijen, organisaties en mensen met een ideëel doel. Je kunt ervoor kiezen om zelf een subsidie of een fonds aan te vragen. Op deze website informeren we je daarover. Mocht jouw project of initiatief erg groot zijn of je hebt er zelf niet veel verstand van, dan kan je ook een fondsenwerver inschakelen. Zo iemand is erin gespecialiseerd om fondsen of subsidies te werven en hij of zij werkt regelmatig op basis van no-cure, no-pay.

Subsidies

Vanuit nagenoeg alle overheden zijn er mogelijkheden om initiatieven financieel te ondersteunen, eigenlijk voor zo’n beetje alle thema’s en werkvelden die je kunt bedenken. Subsidies worden gekoppeld aan bepaalde beroepsgroepen, soorten initiatieven en projecten of relevante thema’s. Deze thema’s zijn vaak gekoppeld aan de actualiteit en de ontwikkelingen in de maatschappijen die kunnen in de loop der jaren veranderen, afhankelijk van hoe de situatie is. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het milieu waarbij steeds meer overheden het belang inzien van duurzaam te opereren.

Het ondersteunen van kunst en cultuur is een item dat ook al heel lang op de agenda staat, al is dit een perfect voorbeeld van een onderwerp waarover veel discussie ontstaat (moeten we cultuur met belastinggeld blijven ondersteunen?). Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld werkgelegenheid, educatie, zorg, natuurontwikkelingen, stadsontwikkeling.

Bijna alle thema’s vanuit de overheid hebben uiteindelijk een economische lading of worden daardoor beïnvloed. Dat betekent eigenlijk dat een overheid bij het toekennen van een bijdrage altijd zal kijken of het bijdraagt aan de economische ontwikkeling van een gemeente of een regio. Wanneer je kunt aantonen dat jouw initiatief of project een positieve uitwerking heeft op één van de thema’s waar een overheid op inzet, dan maak je meer kans op toekenning van de gevraagde bijdrage.

De hoogte van een bijdrage verschilt per thema (en per initiatief of project) en kan in de loop der jaren veranderen. De overheid zal je altijd stimuleren om cultureel ondernemerschap te tonen en bij de meeste subsidies is tevens een vorm van cofinanciering vereist. De manier van aanvragen verschilt per subsidie en dat geldt ook voor de hoogte van de bijdrage die je kunt aanvragen. De tijd die de overheid nodig heeft om jouw aanvraag te behandelen wijkt ook af per soort. In sommige gevallen kunnen beleidsambtenaren zelf beslissen over een toekenning. In andere gevallen moet een voorstel eerst worden goedgekeurd door bijvoorbeeld een gemeenteraad of een minister en gaat het voorstel gepaard met een advies van een externe commissie of beleidsambtenaar.

Op deze website kun je meer lezen over het aanvragen van een subsidie en we hebben een overzicht van subsidies voor je gemaakt. In Arnhem kennen we een speciale regeling waarmee jonge makers en nieuwe initiatieven in hun artistieke ontwikkeling worden gesteund zonder dat daarvoor lange aanvraagprocedures hoeven te worden doorlopen.

Dit wordt gecoördineerd door Esther Dikkers die naast coördinator van Schakel025 ook Stroomversneller is. Vanuit de gemeente Arnhem kan je voor cultuursubsidies terecht bij Doeko Pinxt die we expert op het gebied van subsidies kunnen noemen. Als het om subsidiebehoefte gaat die breder is dan kunst en cultuur dan kan hij of de cultuurcoördinator jou ook doorverwijzen naar het Intergemeentelijk Subsidiebureau dat organisaties ondersteunt in het aanvragen van subsidies.

(Particuliere) fondsen

Er zijn in Nederland (en daarbuiten) een heleboel (particuliere) fondsen die het voornaamste doel hebben om een specifiek gebied of thema te ondersteunen middels een financiële bijdrage. Dit kunnen bijvoorbeeld goede doelen zijn of een particulier fonds waarbij vermogende mensen vinden dat een bepaald thema onderbelicht is. Soms worden fondsen (deels) betaald uit overheidsgeld omdat de mensen bij dat fonds over meer kennis beschikken dan dat de overheid kan of wil.

Ook zijn er bepaalde bedrijven die een apart fonds hebben opgericht omdat zij vinden dat het bijdragen aan de samenleving erg belangrijk is. Zo kan het voorkomen dat je bij een bedrijf zowel kan aankloppen voor een sponsorbijdrage als voor een bijdrage uit het door hen geïnitieerde fonds. Net als bij subsidies heeft ieder fonds een eigen werkwijze bij de toekenning van de middelen waardoor bijvoorbeeld de aanvraagtermijn of de manier van aanvragen.

Op deze website kun je meer lezen over het aanvragen van een fonds en we hebben een overzicht van fondsen voor je gemaakt. Vanuit de gemeente Arnhem kan je voor cultuursubsidies in eerste instantie terecht bij Doeko Pinxt die we expert op het gebied van subsidies kunnen noemen. Als het om subsidie gaat breder zijn dan kunst eb cultuur dan kan hij of de cultuurcoördinator jou ook doorverwijzen naar het Intergemeentelijk Subsidiebureau dat organisaties ondersteunt in het aanvragen van subsidies.

Mocht je vanuit jouw expertise zelf over kennis beschikken die bij dit onderwerp zou passen, of zie je mogelijkheden tot de verbetering van deze tekst, dan zien we jouw bericht graag tegemoet via info@schakel025.in.

Meer kennis over Fondsen en subsidies

Download – samenwerkingsovereenkomst (met subsidie)

Hieronder kan je een format van een samenwerkingsovereenkomst downloaden. Deze is speciaal voor partijen die met subsidies...lees meer →

De samenwerkingsovereenkomst

In dit artikel lees je informatie over een samenwerkingsovereenkomst. Het is verstandig om als aanstaande samenwerkingspartners aan...lees meer →

De gemeenteraad – hoe kan je het beste lobbyen

Dit artikel heeft betrekking op de gemeenteraad en bevat tips om invloed uit te oefenen op het...lees meer →

Code Diversiteit en Inclusie

Dit artikel heeft betrekking op de Code Diversiteit en Inclusie, geschreven voor de culturele en creatieve sector....lees meer →

Impact meten in de cultuursector

In dit artikel gaan we in op het meten van de impact van projecten, initiatieven en organisaties...lees meer →

Het bestuur van een stichting

In dit artikel gaan we in op het bestuur van een stichting. Wanneer je een project of...lees meer →

De stichting

In de culturele sector kan je verschillende rechtsvormen tegenkomen, maar de stichting is degene die het meest...lees meer →

Doelstellingen / doelen

In dit artikel lees je alles over de doelen die je hebt wanneer je een initiatief of...lees meer →

Overzicht van subsidies en fondsen

Hier vind je een handig overzicht van subsidies en fondsen. Daar zijn er namelijk heel veel van....lees meer →

Voorbeeld – erg uitgebreide begroting

Hieronder kan je een document downloaden dat dient als voorbeeld voor het maken van een erg uitgebreide...lees meer →

Voorbeeld – uitgebreide begroting

Hieronder kan je een document downloaden dat dient als voorbeeld voor het maken van een begroting. Je...lees meer →

Voorbeeld – eenvoudige begroting

Hieronder kan je een document downloaden dat dient als voorbeeld voor het maken van een begroting. Je...lees meer →

Voorbeeld – overzicht kosten en inkomsten

Hieronder kan je een document downloaden dat dient als voorbeeld voor het maken van een overzicht van...lees meer →

Het maken van een begroting

Als je bezig bent met jouw eigen initiatief of project krijg je in heel veel gevallen te...lees meer →

Tips bij het aanvragen van fondsen

Op deze pagina hebben we een aantal tips aangaande fondsen en het aanvragen daarvan op een rijtje...lees meer →

Tips bij het aanvragen van subsidie

Op deze pagina hebben we een aantal tips aangaande subsidies en het aanvragen daarvan op een rijtje...lees meer →

Het aanvragen van fondsen

Voor het financieren van jouw initiatief of project heb je vaak meerdere mogelijkheden. Er is een kans...lees meer →

Het aanvragen van subsidie

Voor het financieren van jouw initiatief of project heb je vaak meerdere mogelijkheden. Er is een kans...lees meer →

Financiering van initiatieven en projecten

Als maker, organisator of artiest krijg je bijna altijd te maken met financiële zaken. In veel gevallen...lees meer →

Fondsenwervers

Wanneer je subsidies en/of fondsen wilt aanvragen dan kan je er voor kiezen om dat helemaal zelf...lees meer →

Cultureel ondernemerschap

Wanneer je een subsidie of een bijdrage vanuit een fonds aanvraagt, dan kom je regelmatig de term...lees meer →

Cofinanciering

Wanneer je een subsidie of een fonds aanvraagt, dan kom je regelmatig de term ‘cofinanciering’ tegen. In...lees meer →

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen