Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de directeur!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller en het Firestartfonds

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Reisje langs de Rijn 2018 door Studio Sonsbeek ©Al Hajem

Werken met vrijwilligers

Dit artikel gaat over het werken met vrijwilligers en wat dit betekent voor onder andere de verloning en het uitbetalen van vrijwilligers. In de cultuursector komt dit veel voor. Dat heeft te maken met het feit dat budgetten vaak wat laag zijn waardoor je niet de mogelijkheid hebt om (volledig) betaalde krachten in te zetten. Daarnaast is de cultuursector de perfecte plek om met vrijwilligers te werken omdat er vaak een sociaal aspect verbonden is aan het initiatief of project.

Wat maakt dat je een vrijwilliger bent?

Niet iedereen die gratis werk verricht is een vrijwilliger, althans vanuit het oogpunt van de Belastingdienst. Er zijn enkele voorwaarden waar je aan dient te voldoen:

  • De werkzaamheden die je verricht doe je voor een organisatie die geen vennootschapsbelasting betaalt. Het kan ook om een sportvereniging of sportstichting of een ANBI-instelling gaan.
  • Je bent niet in dienst bij deze organisatie.
  • Het werk dat je doet is niet jouw eigenlijke beroep.
  • Je krijgt hooguit een vrijwilligersvergoeding. Deze is in principe zo laag dat het niet in verhouding staat tot de omvang en de tijd die het werk kost.

De hoogte van de vrijwilligersvergoeding

Je mag een vrijwilliger een kleine vergoeding geven voor de kosten die hij of zij maakt of voor de inzet van die persoon. Daaraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. Wat hieronder beschreven staat is de regelgeving zoals die in 2019 geldt en die je terug kunt vinden op de website van de Belastingdienst. Houd dit in de gaten want het kan aangepast worden in de toekomst.

Vrijwilligers van 22 jaar en ouder

Er is afgesproken dat het om een vergoeding voor de inzet per uur gaat en die vergoeding is maximaal € 5,-. Daarbij is een maximum van € 170,- per maand en € 1.700,- per jaar. Het maximum geldt voor alle werkzaamheden die verricht worden, niet slechts bij één project of opdrachtgever.

Vrijwilligers onder de 22 jaar oud

Er is afgesproken dat het om een vergoeding voor de inzet per uur gaat en die vergoeding is maximaal € 2,75 Daarbij is een maximum van € 170,- per maand en € 1.700,- per jaar. Het maximum geldt voor alle werkzaamheden die verricht worden, niet slechts bij één project of opdrachtgever.

Geen vergoeding per uur (alle leeftijden)

Stel dat je geen vergoeding per uur krijgt maar een vast afgesproken bedrag. Dan kan dat, maar ook daar is een maximum aan gebonden van (het totaal van alle opdrachten) € 170,- per maand en € 1.700,- per jaar.

Wordt de vrijwilligersvergoeding belast?

Als het alleen om bovenstaande vrijwilligersvergoedingen gaat dan is dat onbelast. Het kan zijn dat je als vrijwilliger meer ontvangt dan de eerder genoemde vergoedingen Dan zijn deze wel belast voor de loon- en inkomstenbelasting. Het bedrijf of de instelling waar je de werkzaamheden voor verricht zal dan loonbelasting inhouden op de vergoeding. De vrijwilliger geeft dit op in de aangifte inkomstenbelasting. Als je voor meerdere organisaties dan geldt het opnemen in de aangifte inkomstenbelasting ook als het totaal van alle vergoedingen over het maximum heen gaat.

Onkostenvergoeding

Los van de vergoeding voor de inzet van een vrijwilliger kan het ook zijn dat hij of zij onkosten maakt. De vergoeding die daar tegenover staat is niet belast. Het kan bijvoorbeeld gaan om voorgeschoten kosten voor kantoorartikelen of productiematerialen. Daarnaast kan er een (kostendekkende) reiskostenvergoeding worden gegeven. Voor de auto is dat de gemiddelde kilometerprijs waarvoor de vrijwilliger kan rijden. Dat kan dus iets afwijken van de € 0,19 cent per kilometer die geldt voor werknemers die in loondienst zijn. Je kunt voor de vergoeding van de kosten gebruik maken van een declaratieformulier.

De administratie

Wanneer er sprake is van een financiering van jouw project of initiatief dan is het gebruikelijk dat je daarbij een administratie voert. Als je met vrijwilligers werkt dan neem je de vrijwilligersovereenkomsten daarin op en hetzelfde geldt voor ingediende declaratieformulieren.

Vrijwilligersovereenkomst

In de vrijwilligersovereenkomst bespreek je de afspraken die samenhangen met het werk dat de vrijwilliger gaat doen en de organisatie waarvoor hij of zijn dit gaat doen. Het is belangrijk dat deze overeenkomst wordt ondertekend voor de werkzaamheden starten. Daarbij geeft de vrijwilliger altijd een kopie van zijn of haar ID-bewijs af. We hebben een voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst voor je op deze website gezet. Die kan je gebruiken en aanpassen naar jouw eigen wensen.

Verzekering

In Arnhem is iedere vrijwilliger verzekerd voor schade en ongevallen tijdens de werkzaamheden als vrijwilliger. Daarvoor hoe je niets te doen, behalve het melden in geval van schade. Alles over deze regelgeving vind je op de website van de gemeente Arnhem.

Meer informatie

Mocht je op de hoogte willen blijven van de juiste vrijwilligersvergoedingen en andere informatie rondom het werken met vrijwilligers, dan raden we je aan om de website van de Belastingdienst in de gaten te houden.

Mocht je vanuit jouw expertise zelf over kennis beschikken die bij dit onderwerp zou passen, of zie je mogelijkheden tot de verbetering van deze tekst, dan zien we jouw bericht graag tegemoet via info@schakel025.in.

Meer kennis over Personeel en arbeid

Code Diversiteit en Inclusie

Dit artikel heeft betrekking op de Code Diversiteit en Inclusie, geschreven voor de culturele en creatieve sector....lees meer →

Divers en inclusief werven

Diversiteit en inclusie is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt in de cultuursector én daarbuiten. Het...lees meer →

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

In dit artikel gaan we in op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor mensen die (deels) als zzp’er werkzaam...lees meer →

Download – format bestuursreglement

Op deze pagina kun je een voorbeeld van een bestuursreglement downloaden. Hierin worden de afspraken opgenomen die...lees meer →

Weten wat je waard bent

Als je dit artikel gelezen hebt, kan je gemakkelijker voor jezelf te weten wat je waard bent...lees meer →

Ontwikkelbudget voor werknemers en zelfstandigen

Het is belangrijk om in jezelf te blijven investeren. Maar opleidingen, trainingen en coachingstrajecten kunnen soms flink...lees meer →

Energie & Veerkracht: inspiratie en verdieping

In het voorjaar van 2021 staan een aantal programma’s van de Cultuur Academy en Schakel0205 in het teken van...lees meer →

Belangenbehartigers en brancheorganisaties

In dit artikel vind je alle Belangenbehartigers en brancheorganisaties die we hebben kunnen vinden. Daarbij zijn we enorm...lees meer →

Declareren

Declareren kan je leren, zeker met behulp van dit artikel! Soms komt het voor dat je onkosten...lees meer →

Gezond en veilig werken

Dit artikel heeft betrekking op gezond en veilig werken binnen jouw beroep. Daarbij gaat het er niet...lees meer →

Download – Voorbeeld modelovereenkomst individuele artiest

Op deze pagina vind je een link naar een voorbeeld van een modelovereenkomst voor een individuele artiest....lees meer →

De modelovereenkomst

Dit artikel gaat over de modelovereenkomst die je als zzp-er nodig kan gaan hebben in het verband...lees meer →

De artiestenregelingen

In dit artikel gaan we in op de artiestenregelingen zoals de kleinevergoedingsregeling en de kostenvergoedingbeschikking. Wanneer je...lees meer →

Download – Voorbeeld modelovereenkomst gezelschap

Op deze pagina vind je een link naar een voorbeeld van een modelovereenkomst voor een gezelschap artiesten....lees meer →

Code Fair Practice

In dit artikel gaan we in op de Code Fair Practice. Dit is een gedragscode voor ondernemen...lees meer →

Hoe bepaal ik mijn tarief?

Dit artikel gaat over het bepalen van de hoogte van een vergoeding die je ontvangt voor jouw...lees meer →

Download – Voorbeeld stageovereenkomst

Op deze pagina vind je een voorbeeld van een stageovereenkomst. Deze heb je nodig als je een...lees meer →

Medewerkers in loondienst

Dit artikel is bedoeld voor bedrijven die medewerkers in loondienst hebben of die stap willen gaan zetten....lees meer →

Werken met zzp-ers

Dit artikel gaat over het werken met Zelfstandigen Zonder Personeel oftewel zzp-ers. Het werken met zzp-ers verschilt...lees meer →

Wanneer ben je zelfstandig?

In dit artikel bespreken we of je als zelfstandige aangemerkt kan worden door de Belastingdienst en hoe...lees meer →

Auteursrecht, gebruikersrecht en licenties

Dit artikel gaat onder andere over auteursrecht en het uitgeven van werk in licentie. Als je iets...lees meer →

Organisaties voor de exploitatie van auteursrecht

In dit artikel gaat het over organisaties die voor jou het auteursrecht kunnen exploiteren. Zij letten er...lees meer →

Cao’s

Dit artikel gaat over cao’s in de cultuursector. Als je werkzaam bent in Nederland dan ben je...lees meer →

BUMA/STEMRA

Dit document is bedoeld voor wanneer je in professioneel verband muziek wil laten horen aan andere mensen....lees meer →

Arbeidsrelaties en verloning

Dit artikel gaat over arbeidsrelaties en de manieren waarop je verschillende soorten mensen die meewerken aan jouw...lees meer →

De stageovereenkomst

De cultuursector is een uitgelezen plek om werkervaring op te doen. Er zijn veel stageplekken beschikbaar en...lees meer →

Download – Voorbeeld arbeidsovereenkomst

Op deze pagina kun je een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd downloaden. Deze kan je...lees meer →

Download – Voorbeeld declaratieformulier

Op deze pagina kan je een voorbeeld van een declaratieformulier in Word-formaat downloaden. Je kunt dit gebruiken...lees meer →

Download – Vrijwilligersovereenkomst

Hieronder kan je een voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst in Word-formaat downloaden. Wanneer je werkt met vrijwilligers, of...lees meer →

Download – Gageverklaring

Hieronder kan je een voorbeeld van een gageverklaring downloaden. Dit is een standaard document dat door de...lees meer →

Verzekeringen in de cultuursector

In Nederland is het gebruikelijk dat je jezelf verzekert tegen onverwachte gebeurtenissen. Dit geldt zowel voor privé...lees meer →

Medewerkers en vrijwilligers

Dit artikel gaat over werken met medewerkers en vrijwilligers. Wanneer je een initiatief of project wilt realiseren...lees meer →

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen