Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de directeur!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller en het Firestartfonds

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

AMZAF ©Jan Berendsen

Werken met zzp-ers

Dit artikel gaat over het werken met Zelfstandigen Zonder Personeel oftewel zzp-ers. Het werken met zzp-ers verschilt op veel terreinen met het werken met mensen in loondienst. Je bent veel vrijer in de afspraken die je met ze maakt. Er is sprake van een andere arbeidsrelatie en gezagsverhouding. Mensen in loondienst zul je over het algemeen wat intensiever begeleiden en je bent verantwoordelijk voor het hele proces waar je bij zzp-ers vaak een stukje verantwoordelijkheid neer kunt leggen. Met ZZP-ers kan je afspraken maken over hoe iets er uit moet komen te zien en wanneer het af moet zijn. Diegene kan dan zelf bepalen hoe hij dat voor elkaar krijgt, of hij het zelf doet, er iemand anders voor inhuurt, of hij s ’nachts of overdag werkt, etc. Dat is allemaal aan diegene zelf, zolang hij of zij de afspraken maar nakomt.

Algemene voorwaarden

Naast dat je natuurlijk afspraken maakt over geld, de geleverde dienst en de deadlines zijn er een hoop zaken waar je liever niet elke keer opnieuw afspraken over maakt. Denk bijvoorbeeld aan auteursrecht, aansprakelijkheid, concurrentiebeding, betaaltermijnen, onkostenvergoeding en declaraties en dergelijke. Daarvoor bestaan er algemene voorwaarden. Dat is een lijst met voorwaarden die op elke overeenkomst van toepassing zijn. Bespreek deze voorwaarden waar nodig voordat je iemand een opdracht geeft. Wanneer je niets bevestigd geldt in principe de regel dat de voorwaarden van de aanbiedende partij (de partij die de offerte doet meestal) geldig zijn.

Wet DBA / Modelovereenkomst

Je moet te allen tijde aan de Belastingdienst duidelijk kunnen maken dat je een overeenkomst met een zzp’er aangaat als opdrachtgever en opdrachtnemer en dus niet als werkgever en werknemer. Daar zit een aantal cruciale verschillen in ten opzichte van een dienstverband. Een belangrijk verschil is bijvoorbeeld de zeggenschap over hoe men de werkzaamheden mag inrichten en hoe men dat verantwoordt. Dat heeft te maken met de gezagsverhouding.  Deze verschillen moet je goed duidelijk kunnen maken, anders ziet de belastingdienst het als verkapt werkgeverschap en moet je naast het afgesproken bedrag ook loonbelasting gaan betalen. Dat zijn behoorlijke tegenvallers als het zover komt. Zorg er dus voor dat je dit duidelijk kan maken. Steeds vaker stelt de zzp-er een modelovereenkomst op (of je doet dit samen). In het kader van de veranderende Wet Deregulering Arbeidsrelatie (Wet DBA) krijgt dit de komende tijd steeds meer een verplicht karakter.

Als zzp’ers twijfelen of ze wel zelfstandig genoeg opereren kunnen ze de ondernemerscheck doen van de belastingdienst.

De administratie

Voor de administratie is het fijn om, behalve natuurlijk de facturen, een aantal zaken paraat te hebben als je gaat werken met zzp’ers. Denk bijvoorbeeld aan de opdrachtbevestiging, een offerte, de belangrijkste gegevens, een kopie van het identiteitsbewijs (let goed op de privacy in het kader van de AVG) en een telefoonnummer voor noodgevallen (ICE-nummer).

Checklist

In aanvulling op bovenstaande onderwerpen geven we je graag nog een aantal (wellicht wat minder vanzelfsprekende) punten aan die goed zijn om over na te denken voordat je aan de slag gaat.

  • Hoeveel van het afgesproken bedrag betaal je vooraf, en hoeveel pas na oplevering van de opdracht?
  • Waar ligt de aansprakelijkheid als er iets mis gaat? Hoe ben jij en hoe is de zzp-er verzekerd? Veel bedrijven verplichten de zzp’ers waarmee ze werken tot het afsluiten van een WA-verzekering.
  • Hoe ga je om met het concurrentiebeding? Wat zou je bijvoorbeeld doen wanneer de zzp’er jouw opdrachtgever direct gaat benaderen?
  • Werkt de zzp’er met eigen materiaal of liever met materiaal van de opdrachtgever?
  • Waar ligt het auteursrecht op de producten die ontwikkelt worden binnen de opdracht?

Mocht je vanuit jouw expertise zelf over kennis beschikken die bij dit onderwerp zou passen, of zie je mogelijkheden tot de verbetering van deze tekst, dan zien we jouw bericht graag tegemoet via info@schakel025.in.

Meer kennis over Personeel en arbeid

Code Diversiteit en Inclusie

Dit artikel heeft betrekking op de Code Diversiteit en Inclusie, geschreven voor de culturele en creatieve sector....lees meer →

Divers en inclusief werven

Diversiteit en inclusie is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt in de cultuursector én daarbuiten. Het...lees meer →

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

In dit artikel gaan we in op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor mensen die (deels) als zzp’er werkzaam...lees meer →

Download – format bestuursreglement

Op deze pagina kun je een voorbeeld van een bestuursreglement downloaden. Hierin worden de afspraken opgenomen die...lees meer →

Weten wat je waard bent

Als je dit artikel gelezen hebt, kan je gemakkelijker voor jezelf te weten wat je waard bent...lees meer →

Ontwikkelbudget voor werknemers en zelfstandigen

Het is belangrijk om in jezelf te blijven investeren. Maar opleidingen, trainingen en coachingstrajecten kunnen soms flink...lees meer →

Energie & Veerkracht: inspiratie en verdieping

In het voorjaar van 2021 staan een aantal programma’s van de Cultuur Academy en Schakel0205 in het teken van...lees meer →

Belangenbehartigers en brancheorganisaties

In dit artikel vind je alle Belangenbehartigers en brancheorganisaties die we hebben kunnen vinden. Daarbij zijn we enorm...lees meer →

Declareren

Declareren kan je leren, zeker met behulp van dit artikel! Soms komt het voor dat je onkosten...lees meer →

Gezond en veilig werken

Dit artikel heeft betrekking op gezond en veilig werken binnen jouw beroep. Daarbij gaat het er niet...lees meer →

Download – Voorbeeld modelovereenkomst individuele artiest

Op deze pagina vind je een link naar een voorbeeld van een modelovereenkomst voor een individuele artiest....lees meer →

De modelovereenkomst

Dit artikel gaat over de modelovereenkomst die je als zzp-er nodig kan gaan hebben in het verband...lees meer →

De artiestenregelingen

In dit artikel gaan we in op de artiestenregelingen zoals de kleinevergoedingsregeling en de kostenvergoedingbeschikking. Wanneer je...lees meer →

Download – Voorbeeld modelovereenkomst gezelschap

Op deze pagina vind je een link naar een voorbeeld van een modelovereenkomst voor een gezelschap artiesten....lees meer →

Code Fair Practice

In dit artikel gaan we in op de Code Fair Practice. Dit is een gedragscode voor ondernemen...lees meer →

Hoe bepaal ik mijn tarief?

Dit artikel gaat over het bepalen van de hoogte van een vergoeding die je ontvangt voor jouw...lees meer →

Download – Voorbeeld stageovereenkomst

Op deze pagina vind je een voorbeeld van een stageovereenkomst. Deze heb je nodig als je een...lees meer →

Medewerkers in loondienst

Dit artikel is bedoeld voor bedrijven die medewerkers in loondienst hebben of die stap willen gaan zetten....lees meer →

Wanneer ben je zelfstandig?

In dit artikel bespreken we of je als zelfstandige aangemerkt kan worden door de Belastingdienst en hoe...lees meer →

Werken met vrijwilligers

Dit artikel gaat over het werken met vrijwilligers en wat dit betekent voor onder andere de verloning...lees meer →

Auteursrecht, gebruikersrecht en licenties

Dit artikel gaat onder andere over auteursrecht en het uitgeven van werk in licentie. Als je iets...lees meer →

Organisaties voor de exploitatie van auteursrecht

In dit artikel gaat het over organisaties die voor jou het auteursrecht kunnen exploiteren. Zij letten er...lees meer →

Cao’s

Dit artikel gaat over cao’s in de cultuursector. Als je werkzaam bent in Nederland dan ben je...lees meer →

BUMA/STEMRA

Dit document is bedoeld voor wanneer je in professioneel verband muziek wil laten horen aan andere mensen....lees meer →

Arbeidsrelaties en verloning

Dit artikel gaat over arbeidsrelaties en de manieren waarop je verschillende soorten mensen die meewerken aan jouw...lees meer →

De stageovereenkomst

De cultuursector is een uitgelezen plek om werkervaring op te doen. Er zijn veel stageplekken beschikbaar en...lees meer →

Download – Voorbeeld arbeidsovereenkomst

Op deze pagina kun je een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd downloaden. Deze kan je...lees meer →

Download – Voorbeeld declaratieformulier

Op deze pagina kan je een voorbeeld van een declaratieformulier in Word-formaat downloaden. Je kunt dit gebruiken...lees meer →

Download – Vrijwilligersovereenkomst

Hieronder kan je een voorbeeld van een vrijwilligersovereenkomst in Word-formaat downloaden. Wanneer je werkt met vrijwilligers, of...lees meer →

Download – Gageverklaring

Hieronder kan je een voorbeeld van een gageverklaring downloaden. Dit is een standaard document dat door de...lees meer →

Verzekeringen in de cultuursector

In Nederland is het gebruikelijk dat je jezelf verzekert tegen onverwachte gebeurtenissen. Dit geldt zowel voor privé...lees meer →

Medewerkers en vrijwilligers

Dit artikel gaat over werken met medewerkers en vrijwilligers. Wanneer je een initiatief of project wilt realiseren...lees meer →

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen