Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de directeur!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller en het Firestartfonds

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Dit zegt het Arnhemse coalitieakkoord over kunst & cultuur

Kunst en cultuur komen veelvuldig voor in het nieuwe coalitieakkoord van de Gemeente Arnhem. Gelukkig! Hieronder lees je wat in het coalitieakkoord is opgenomen. We hebben de belangrijskte punten voor je gemarkeerd.

 

Meer geld voor verbindende cultuur met oog voor actuele vraagstukken

Kunst en cultuur verbinden Arnhemmers en maken de stad mooier en aantrekkelijker. Het zijn creatieve en vernieuwende elementen die het karakter van onze stad versterken. Dankzij het bruisende en diverse aanbod dat Arnhem te bieden heeft, kan iedereen meedoen met en genieten van kunst en cultuur, ongeacht achtergrond, leeftijd of inkomen. We investeren in zowel het topsegment, makers en breedtekunst en -cultuur. We stimuleren onze culturele topgezelschappen en de samenleving om verbinding te zoeken met beginnende Arnhemse makers en kleinere organisaties en gezelschappen. Daarbij maken we ook gebruik van het platform gericht op culturele samenwerking binnen de regio Arnhem Nijmegen (Schakel025).

Voor programmering maken we meer geld vrij. Crossovers en experimenten houden de cultuursector bruisend, levendig en aantrekkelijk. Dat vinden wij belangrijk. We willen voldoende aanbod op het gebied van literatuur en spoken word. Vanwege de toenemende polarisatie moet er in Arnhem ruimte zijn waar we met elkaar in debat kunnen gaan. In de openbare ruimte komt meer plek voor kunst, waaronder street art.

Kunst- en cultuurinstellingen zijn grote werkgevers in de stad, die we zo goed mogelijk willen faciliteren. De creativiteit en de aanwezigheid van ArtEZ is erg waardevol voor onze stad. We zoeken nadrukkelijk de verbinding tussen cultuur, welzijn en het onderwijs.

Huisvesting voor cultuur

Zowel voor de topgezelschappen als voor de breedtekunst zorgen we voor adequate huisvesting. Ook voor de creatieve sector, waaronder makers, moeten voldoende vierkante meters beschikbaar zijn. Maatschappelijke gebouwen moeten betaalbaar verhuurd kunnen worden voor cultuureducatie en -participatie voor zover dit de hoofdfunctie van het gebouw niet hindert. Als gemeentelijk vastgoed vrijkomt kijken we eerst of dit kan worden ingezet voor maatschappelijke functies, waaronder de creatieve sector. Waar nodig en met een passende businesscase kunnen voor dit doeleinde strategische aankopen worden gedaan.

Arnhem kent met de Sonsbeektentoonstelling en State of Fashion twee beeldbepalende, internationale events waar we trots op zijn. Samen met de organisatie van Sonsbeek bekijken we hoe we deze internationaal gerenommeerde tentoonstelling nog meer kunnen versterken. Ook willen we dat de Sonsbeektentoonstelling bekender wordt bij een grotere groep Arnhemmers. Daarnaast blijven we State of Fashion steunen.

De renovatie van het Stadstheater wordt doorgezet, inclusief de kleine zaal. Toneelgroep Oostpool en Introdans zijn aan zet om hun eigen nieuwe huisvesting te realiseren. We steunen hen in dit project en vinden het logisch als dat in de nabijheid van het Stadstheater zou zijn.

Nieuw cultureel centrum in Arnhem-Zuid

Momenteel is het culturele aanbod niet goed verdeeld over de stad. Er zijn te weinig culturele voorzieningen in Arnhem-Zuid. Daarom komt er een cultuurcentrum in Zuid met ruimte voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en presentatie. Hiervoor stellen we een jaarlijks bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar, waaruit zowel de programmering als huisvesting kan worden betaald. Met cultuurpartners en andere betrokkenen maken we een plan voor een nieuw cultuurcentrum in Zuid. Kronenburg ligt op een goed bereikbare locatie en hier komen steeds meer mensen wonen. Dit betekent dat het cultuuraanbod ook moet meegroeien. Kronenburg lijkt dan ook een logische locatie voor een nieuw cultuurcentrum. Bij de realisatie van dit culturele centrum in Zuid kijken we nadrukkelijk naar de behoeften van inwoners, voor nu en in de toekomst. De vestiging van de Jacobiberg maken we mogelijk in Arnhem-Zuid.

Cultuureducatie moet voor elk kind beschikbaar zijn. ‘Muziek in de klas’ zetten we door en alle schoolgaande kinderen en jongeren tot 18 jaar moeten gratis naar voorstellingen, concerten of het museum kunnen. Bovendien kan cultuureducatie of cultuurdeelname een belangrijk onderdeel zijn van de rijke schooldag. De Gelrepas blijft beschikbaar om cultuurparticipatie te bevorderen.

Laagdrempelige en duurzame evenementen verspreid over de stad

Evenementen in Arnhem moeten zo divers, inclusief, laagdrempelig en duurzaam mogelijk zijn en mogen niet ten koste gaan van onze mooie, kwetsbare natuur. De plekken die momenteel zwaar belast worden, willen we beter beschermen door een betere spreiding van evenementen over de stad. Hiervoor worden locatieprofielen opgesteld, waarin per locatie wordt aangegeven wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om daar een evenement te houden.

Laagdrempelige en succesvolle evenementen willen we graag behouden. De subsidieregeling wordt herzien waardoor deze evenementen kunnen blijven bestaan. We zijn tegen vercommercialisering van evenementen wanneer we deze als gemeente subsidiëren.

Beleefbaar Erfgoed

Arnhem heeft erfgoed om te koesteren, zoals de Historische Kelders. We willen het erfgoed in de stad zo toegankelijk mogelijk maken. Bij de jaarlijkse Tweede Wereldoorlogherdenkingen besteden we de komende jaren meer aandacht aan minderheden en de rol van het verzet. We kijken bij het erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog breder dan operatie Market Garden. Bij herdenkingen blijven we oog houden voor de link met actuele internationale ontwikkelingen. Ook staan we meer stil bij sporen uit de Koude Oorlog.

Lees hier het volledige coalitieakkoord van de Gemeente Arnhem

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen