Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de directeur!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller en het Firestartfonds

Ik zoek
Info Over

Specificeer

Specificeer

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

©Joost Klapmuts

Gemeenteraadsverkiezingen Arnhem: dit zijn de standpunten over cultuur van de politieke partijen

Op woensdag 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In Arnhem doen zestien partijen mee aan de verkiezingen. Benieuwd wat hun plannen zijn op het gebied van kunst en cultuur? Hieronder hebben wij hun standpunten per partij uitgelicht!

 

GroenLinks

“GroenLinks zet in op het behoud en versterking van de complete kunst- en cultuurketen; van opleiding tot productie en presentatie. Daarom vinden wij dat de gemeente fysieke en financiële ruimte moet bieden, zodat de stad een grote creatieve broedplaats wordt. GroenLinks heeft niet alleen aandacht voor de makers van kunst en cultuur, maar ook voor de maatschappelijke impact ervan. Kunst draagt bij aan ontspanning, ontmoeting en ontwikkeling. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur – onafhankelijk van het inkomen van hun ouders.”

Lees hier meer over GroenLinks en kunst & cultuur

 

VVD

“Wij willen investeren in brede cultuur en het de ruimte geven. Maar wel vanuit initiatieven in de stad. Zij bepalen onze cultuur, niet het stadhuis. Voor een bruisende cultuursector zijn voorzieningen nodig. Arnhem heeft de afgelopen jaren veel geld gestoken in cultuurgebouwen zoals Rozet, Focus en Musis. Het is belangrijk dat onze culturele instellingen goed gehuisvest zijn. Zeker de grote publiekstrekkers verdienen volwaardige professionele huisvesting. Vooral voor het Stadstheater vergt dit een grote investering. Wij zijn daar voorstander van, maar wel financieel robuust. Het is een investering voor de komende 40 jaar.”

Lees hier het verkiezingsprogramma van de VVD 

 

D66

“De culturele toporganisaties Oostpool, Introdans en Phion zijn een belangrijke trekpleister voor Arnhem. Deze moeten we voor Arnhem behouden en hun meerwaarde moeten we maximaal benutten. We zetten ons in om deze gezelschappen nationaal op de kaart te zetten, bijvoorbeeld door middel van citymarketing, en we stimuleren samenwerking met partners in de stad. Goede huisvesting is hiervoor de basis.

Kunst en cultuur zijn voor iedereen. Daarom moet ook iedereen de kans hebben om van kunst en cultuur te genieten en eraan mee te doen. Dat begint bij de jeugd. Door de samenwerking tussen het onderwijs en de cultuursector te verbeteren, en het beter mogelijk maken mee te doen aan cultuur, verkleinen we verschillen en vergroten we kansengelijkheid.”

Lees hier meer over D66 en kunst & cultuur 

 

PvdA

“Kunst en cultuur, maar ook sport, bepalen mede de leefbaarheid van Arnhem. Onze bioscopen, musea en galeries, podia voor pop en klassiek, werkplaatsen voor grafici en kunstenaars: ze maken Arnhem niet alleen aantrekkelijk maar zijn ook nog eens een economische factor van belang. Immers, (grote) werkgevers vestigen zich graag in een stad met voldoende culturele voorzieningen voor hun medewerkers, onderwijsinstellingen profiteren er ook van, en, kunst, cultuur en sport bieden een flinke portie van de lokale werkgelegenheid.

Mede daarom is de PvdA Arnhem onder meer voorstander van de terugkeer van muziek in de klas, van de muziekschool en van het in stand houden van de culturele infrastructuur – denk aan muziekverenigingen in de wijk – en sportvoorzieningen van Arnhem.”

Lees hier meer over PvdA en kunst & cultuur

 

SP

“We zorgen dat kunst en cultuur dichtbij en betaalbaar is voor iedereen. Initiatieven als muziekvereniging en orkest DWS worden gesteund. Ook komt er weer aandacht voor muziekonderwijs en komt er in Arnhem weer een muziekschool die betaalbare lessen aanbiedt, en kinderen stimuleert om muziek te ontdekken en te maken. We steunen onze Arnhemse musea en lokale theaters. Gelrepashouders kunnen gratis naar het museum en theatervoorstellingen. Musea en theaters worden gestimuleerd en gesteund om hun collecties ook naar de buurten te brengen, zodat kunst letterlijk dichtbij komt.”

Lees hier het verkiezingsprogramma van de SP

 

Arnhem Centraal

“Arnhem Centraal is voor het opknappen van het Stadstheater. Arnhem Zuid heeft nog steeds geen cultureel centrum. De vernieuwingsplannen van winkelcentrum Kronenburg geven mogelijkheden dit te realiseren, samen met Rozet. Wellicht kunnen Oostpool en Introdans ook (hier) in Zuid een plek krijgen.”

Lees hier het verkiezingsprogramma van de Arnhem Centraal

 

Partij voor de Dieren

“Kunst en cultuur vormen een onmisbare basis voor een leven in vrijheid, waarin nieuwe wegen kunnen worden verkend en mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren en ontregelen. Ze wijzen de weg naar transformatie, verandering en innovatie die de samenleving nodig heeft om te overleven en te bloeien. We willen nadrukkelijk de cultuursector betrekken bij maatschappelijke vraagstukken.

Cultuurbudgetten worden nu voor een te groot deel besteed aan grote en dure instellingen en panden, vaak in het centrum. Er is meer geld nodig voor de ondersteuning van laagdrempelige cultuur, juist ook in de wijken.”

Lees hier het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren

 

CDA

“De coronatijd heeft een forse impact gehad op de culturele sector. Lang stond Arnhem bekend als de culturele hoofdstad van het Oosten. Dit vraagt echter wel om continue aandacht en investeringen. Het nieuwe Stadstheater en Focus zijn niet meer weg te denken uit ons centrum. We zien uit naar het gerenoveerde Museum én blijven voorstander van de Lauwersgrachtalliantie als de thuishaven én broedplaats voor artistiek en cultureel Arnhem.”

Lees hier het verkiezingsprogramma van het CDA

 

PVV

“De Arnhemse PVV vindt het ronduit schandalig dat er opnieuw belachelijk veel geld in cultuurpaleizen wordt gestoken. Na het Museum voor moderne kunst Arnhem, het Filmhuis en Musis Sacrum is het Stadstheater Arnhem en de huisvesting voor Toneelgroep Oostpool en Introdans het zoveelste megalomane project waar alleen de elite op zit te wachten en waar u de rekening van krijgt. De Arnhemse PVV is de enige partij die vindt dat er helemaal geen geld naar het Stadstheater, naar Toneelgroep Oostpool of naar Introdans moet gaan.”

Lees hier het verkiezingsprogramma van het PVV

 

ChristenUnie

“Cultuur draagt bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning. Het draagt bij aan de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarmee aan een krachtige en creatieve samenleving. De gemeente stimuleert deelname, kennismaking en aansluiting van cultuur op het onderwijs aan kinderen en jongeren. Cultuur moet bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen.”

Lees hier het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie

 

Arnhemse Ouderen Partij

“Hoewel wij het belangrijk vinden dat in Arnhem ook culturele instellingen gevestigd zijn en evenementen plaatsvinden, dient dat binnen redelijke financiële kaders. Wij zijn voor modernisering van het Stadstheater maar niet voor iedere prijs. De nu door de directie van het Stadstheater voorgelegde plannen, ruim € 95 miljoen, vinden wij buiten elke realiteit. Wij stellen dan ook voor om een externe partij een programma van eisen te laten opstellen, waarbij het eerdere budget van ongeveer € 42 miljoen maatgevend is.”

Lees hier het verkiezingsprogramma van de Arnhemse Ouderen Partij

 

DENK

“DENK staat voor een divers cultuuraanbod in de gemeente. Binnen het cultuurbeleid wordt daarom nadrukkelijker ingezet op een divers aanbod en op breedtecultuur. Bij culturele instellingen die subsidie ontvangen is diversiteit een voorwaarde. Er wordt kritisch gekeken naar de noodzaak van sommige cultuursubsidies en zelffinanciering wordt gestimuleerd. Laagdrempelig kunst- en cultuuraanbod in de wijken krijgt grotere voorkeur.”

Lees hier het verkiezingsprogramma van DENK

 

Forum voor Democratie

“Forum voor Democratie wil het lokale koesteren: de gemeenschap, de lokale identiteit, de omgeving, de scholen, de verenigingen en de lokale gebruiken. Forum voor Democratie wil de gemeente weer inzetten om het lokale te ondersteunen, ook financieel.

Wij willen:

  • Grote (landelijke) promotiecampagnes voor het openluchtmuseum
  • Herziening van gemeentesubsidies; Schrappen van modernistische kunstprojecten en andere oikofobe aangelegenheden”

Lees hier het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie

 

VOLT

Volt wil dat beschermd wordt wat waardevol is, maar niet direct economisch rendabel is. Cultuur is zo’n waardevol element in onze samenleving. Het zorgt voor verbinding tussen verschillende groepen mensen en het heeft een positieve invloed op onze ontwikkeling. Deelnemen aan cultuur is daarmee een essentieel onderdeel van het menselijk leven. Geen luxe, maar een levensbehoefte.

We zetten in op een breed en divers cultureel aanbod waarbij het belangrijk is om kleine en laagdrempelige culturele initiatieven te behouden.

Lees hier het verkiezingsprogramma van VOLT

 

De Partij voor Jong en Oud

“De gemeente moet geen geld uitgeven aan kunst en cultuur. Dat geld komt van de burgers; die hebben dat vaak zelf hard nodig. De gemeente moet dus ook niet betalen voor de vernieuwing van het stadstheater en de huisvesting van theatergezelschap Oostpool en dansgezelschap Introdans. Wij willen niet meer geld voor leuke maar dure dingen in het Centrum voor de elite. Al dit geld moet besteed worden aan woningbouw in eigen beheer door de gemeente.”

Lees hier het verkiezingsprogramma van de Partij voor Jong en Oud

 

Nederlandse Volks-Unie

“Museum van Moderne kunst rijkt haar subsidie kwijt van de gemeente, kunst moet zichzelf verkopen zonder aan het subsidie infuus te liggen van de gemeente/overheid.

Geen euro subsidie voor Stadstheather Mode biënnale, Sonsbeektentoonstelling, Oostpool en Introdans of kunstenaars (d.m.v. atelier-ruimtes bijvoorbeeld). Geen euro meer voor deze linkse hobby’s! Zij moeten zelf maar leren hun broek op te houden ipv het normaal te vinden te leven aan het subsidie infuus van de Arnhemse belastingbetaler.”

Lees hier het verkiezingsprogramma van de Nederlandse Volks-Unie

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen