Schakel025 is een platform waar we onze kennis over de zakelijke en organisatorische kant van werken in de kunst- en cultuursector met je delen. Het platform wordt regelmatig aangevuld of geüpdatet met nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Mis je iets? Neem contact op met de directeur!

Onderdeel van Schakel025 is de subsidieregeling Stroomversneller en het Firestartfonds

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Of probeer andere zoekwoorden in de zoekbalk

Geen resultaten gevonden, selecteer meer categorieën

Workshop Arnhemse Meisjes ©Anna Fransen

Nieuwsblog: gevolgen Corona voor zzp’ers in de culturele sector

27 mei

 • Vandaag heeft minister van Engelshoven een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin de uitwerking van de aanvullende middelen voor cultuursector. Deze aanvullende middelen van € 300 miljoen had zij op 15 april aangekondigd. Lees er meer over in deze nieuwsbrief van Kunsten ’92.
 • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zou eind mei 2020 aflopen. Maar de regeling krijgt een verlenging van 3 maanden. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot met 31 augustus 2020.

26 mei

18 mei

15 mei

12 mei

8 mei

 • Gisteravond hebben de stemmingen in de Tweede Kamer plaatsgevonden over de suppletoire begroting, het amendement hierop, en de moties die vorige week dinsdag bij het debat Cultuur en corona zijn ingediend. Het amendement van Peter Kwint, dat vroeg om € 700 miljoen extra toe te voegen werd verworpen. De extra begroting van € 300 miljoen is aangenomen. Alle in stemming gebrachte moties zijn aangenomen (2 moties zijn aangehouden, die kunnen later nog in stemming kunnen worden gebracht). In de nieuwsbrief van Kunsten ’92 kun je alle moties teruglezen.

7 mei

1 mei

 • Muziekprofessionals die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen binnenkort aankloppen bij het Noodfonds Muziek. Het fonds is een initiatief van de muziekrechtenorganisaties Sena en Buma/Stemra. Zij hebben in totaal 3,75 miljoen euro in het noodfonds gestopt.

30 april

 • De Belastingdienst heeft een aantal regelingen aangepast of nieuwe regelingen in het leven geroepen. Deze tijdelijke maatregelen zijn met name gericht op uitstel van betaling en versoepeling van voorwaarden. Ze verlichten zo jouw financiële lasten tijdens de coronaperiode. Bekijk hier alle belastingmaatregelen in coronatijd.
 • De Kunstenbond en Platform BK vragen om een huurakkoord. Een van de coulancemaatregelen die het kabinet treft in de coronacrisis is het opschorten van huur en het verzoek aan gemeenten en private verhuurders dit voorbeeld te volgen. Maar zonder betaalperspectief heeft uitstel van betaling van huur volgens de Kunstenbond en Platform BK geen enkele zin. Lees hier hun brief aan ministers Ollongren en van Engelshoven.

29 april

 • Vanaf vandaag kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren.

28 april

21 april

20 april

 • Bibliotheken, theaters, musea, cultuurcentra, erfgoedorganisaties en poppodia hebben de noodklok geluid bij de provincie Gelderland met een brandbrief. Volgens de culturele organisaties is het duidelijk dat instellingen als bibliotheken en theaters niet overeind kunnen blijven door alleen hun eigen vermogen of steun vanuit het gemeentehuis.
 • De Tweede Kamer stemde unaniem in met een motie van Gijs van Dijk (PvdA) om een tijdelijke regeling te maken voor flexwerknemers die sinds 1 maart hun baan zijn verloren maar niet in aanmerking komen voor een uitkering. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zegt dat het lastig wordt om voor ontslagen flexwerkers een inkomensregeling te bedenken die ‘uitvoerbaar en rechtvaardig’ is. Lees hier het artikel van de Kunstenbond over deze groep werknemers. 

17 april

16 april

15 april

 • Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Met deze steun worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen geholpen. En hiermee worden ze ook in staat gesteld te investeren in het komende culturele seizoen. Lees hier het hele nieuwsbericht. 
 • De Kunstenbond heeft een standaardbrief opgesteld die je als zzp’er kunt gebruiken om naar jouw gemeente te sturen als er iets niet klopt aan de TOZO-procedure.

14 april

13 april

10 april

7 april

6 april

 • De Raad voor Cultuur heeft een brief gestuurd aan minister van Engelshoven, waarin zij haar uitnodigen om in gesprek te gaan over de gevolgen van Corona voor de culturele sector. “De raad wil daarom zo snel mogelijk aan de hand van de economische scenario’s van het CPB in beeld brengen wat de organisatorische, economische en personele gevolgen van de corona-uitbraak op de middellange en lange termijn voor de culturele en creatieve sector zijn. Op basis van deze analyse kan nu al nagedacht worden over slimme en scenario- robuuste maatregelen, die het voortbestaan van de sector borgen en daarmee de meerwaarde voor de samenleving in goede en slechte tijden.” Lees hier de hele brief.
 • Bekijk hier de pagina van de Rijksoverheid met veelgestelde vragen over het coronavirus en cultuur.

3 april

 • De Stichting Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) heeft in goed overleg met de gemeente Arnhem besloten tot de oprichting van een tijdelijk Noodfonds. Het fonds heeft tot doel projecten en initiatieven te ondersteunen die de economische schade voor Arnhemse ondernemers door de gevolgen van het coronavirus beperken. Daarmee ondersteunt het Ondernemersfonds de Arnhemse economie.
 • Vanaf 6 april is het mogelijk om de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) aan te vragen bij het UWV. Deze maatregel is voor ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten. Lees hier meer over de NOW en de voorwaarden.

2 april

1 april

31 maart

 • GroenLinks, PvdA en SP voorzien een ‘onomkeerbaar drama’ in de creatieve en culturele sector. Een noodfonds moet uitkomst bieden, schrijven zij in een manifest. Een grote groep artiesten onderschrijft dit pleidooi. Lees hier het opiniestuk in de Volkskrant.

30 maart

 • Vandaag is er veel gereageerd op de brief die minister van Engelshoven afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. “‘Het is nu twee weken later en de minister schrijft in haar brief dat ‘de kabinetsmaatregelen toepasbaar zijn op het gehele culturele en creatieve veld.’ Dat zijn ze niet, en dat weet het ministerie. Dat de minister in haar brief vervolgens zegt ‘met het veld te bekijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn’, verhult slechts dat zij met de uitvoering van de motie Jetten nog nauwelijks verder is.’ Aldus de Kunstenbond in deze brandbrief.
  Platform Beeldende Kunst vindt dat het pakket aan maatregelen alleen ingaat op instellingen en opdrachtgevers, terwijl de motie-Jetten stelt expliciet als opdracht om juist de problemen m.b.t. het groot aantal zzp’ers in de cultuursector te ondervangen. Zij vinden dat dit pakket in die zin geen antwoord is op de motie-Jetten. In hun open brief aan de minister doen zij zes aanbevelingen, waarin dingen als Fair Practice en het voorkomen van uitzetting van studioruimte hoog op hun agenda staan.

28 maart

 • De maatregel TOGS die vanaf gisteren aan te vragen was, is inmiddels al verruimd. Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling.

27 maart

26 maart

 • Lees hier het artikel van 3voor12 over de gevolgen van de coronacrisis voor de concertwereld: Overheid bezorgt concertwereld verzekeringsmijnenveld, want wettelijk gezien mogen concerten na 6 april gewoon doorgaan. “Afgelopen maandagavond ging er een streep door alle evenementen in Nederland. (…) Maar wat blijkt een dag later: het verbod geldt alleen voor evenementen met een vergunningsverplichting. En dat betekent dat concerten in popzalen of in grote arena’s als ZiggoDome voorlopig nog gewoon door mogen gaan, zolang ze na 6 april plaats vinden. Het brengt concertorganisatoren in grote problemen met alle betrokken partijen, waaronder de verzekering.”

25 maart

 • De Kunstenbond heeft het meldpunt Fair Practice heropend. “De uitbraak van het Coronavirus heeft grote gevolgen voor werkenden in de culturele sector. De fair practice code is begin dit jaar ingevoerd, maar fair practice blijkt een fluïde begrip bij een dergelijke ramp.” Zij heropenen daarom het meldpunt, omdat Fair practice ook in tijden van tegenspoed vanzelfsprekend moet zijn.

24 maart

23 maart

20 maart

 • Lees dit artikel in de Volkskrant, waarin wordt aangekondigd dat in de grote steden komende maandag (23 maart) loketten open gaan waar zzp’ers die in de financiële problemen komen door de coronacrisis bijstand kunnen aanvragen. Kleinere gemeenten zullen waarschijnlijk later in de week volgen, verwacht Peter Heijkoop van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
 • Bekijk op de website van de KvK alle mogelijke regelingen voor jou als zzp’er.
 • Ontwerp Platform Arnhem (OPA) heeft een open call voor Arnhemse ontwerpers. Heb jij in de eerste week van sociale isolatie al ontelbaar veel inspiratie opgedaan, die je graag met andere ontwerpers deelt? Schrijf erover, ontwerp een infographic, teken het uit in een illustratie, vertel er over in een videopresentatie: het mag van alles zijn. Zij plaatsen het in het online magazine van de OPA-website en bieden een vergoeding. Lees er meer over op de site van OPA. 
 • Lees hier de tips van Cultuur+Ondernemen voor besturen in (Corona)crisistijd.

19 maart

 • Bekijk hier de informatie van de Rijksoverheid over de extra tijdelijke ondersteuning voor zzp’ers.
 • Lees hier de raadsbrief van de gemeente Arnhem over de voortgang crisismaatregelen tegen het coronavirus. Over cultuur staat er o.a. het volgende in: “Het ministerie van OCW komt met een aanvullend maatregelenpakket. Specifiek voor cultuur is er ook een motie in de Tweede Kamer aangenomen voor een steunpakket cultuursector. Zodra hierover meer bekend is zullen we via onze website informatie beschikbaar stellen. We trekken samen op met de (G9)-steden, provincie en rijk om de cultuursector te ondersteunen.”
 • Op 18 maart verscheen een artikel waarin de directeur van de museumvereniging ervoor pleit dat de Fair Practice Code wordt uitgesteld. Op 19 maart reageerde Anne-Marie Harmsen, directeur van de Kunstenbond hier fel op met deze blog: “Hoe kortzichtig kun je zijn? De makers worden al jaren structureel onderbetaald, dus daar kunnen we nog wel even mee doorgaan, lijkt bij sommigen de gedachte. Zelfs gerenommeerde (overheids)instellingen die hun al ingeplande remplaçanten niet doorbetalen, of afkopen met een zakcentje? NO WAY!”
 • Bij gemeente Arnhem kunnen ondernemers uitstel aanvragen voor de gemeentelijke belastingen. Ondernemers kunnen daarvoor een aanvraag indienen. Het uitstel geldt voor de periode tot en met 31 juli van dit jaar. Lees hier het hele persbericht van de gemeente.
 • Lees hier het artikel van NOS over de evenementensector nu: Evenementen aan de lopende band afgelast, maar wie draagt de kosten?

18 maart

 • Lees hier het artikel uit de Volkskrant: Wat moet ik als zzp’er nu doen? Vijf vragen over de inkomenssteun voor zzp’ers en over het inkomen van flexwerkers die niet meer worden ingeroosterd.

17 maart

 • Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.
  Zo kunnen ondernemers makkelijker uitstel van belasting aanvragen en komt er extra ondersteuning voor zzp’ers. Zij kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Lees hier meer over alle maatregelen.
 • Vanmiddag heeft Kunsten ’92 aan minister van Engelshoven van OCW een brief gestuurd als reactie op haar brief van 13 maart, met daarin een eerste analyse en voorstel voor een aanpak voor een steunpakket voor de culturele en creatieve sector. De brief is in samenspraak met en namens een groot aantal organisaties opgesteld. De Tweede Kamer en de Raad voor Cultuur hebben de brief ook ontvangen. Op basis van deze brief gaan zij gezamenlijk verder in gesprek met de minister om zo spoedig mogelijk verdere stappen te kunnen zetten. Lees hier de brief.
 • Voor alle muzikanten: SENA heeft aangekondigd per direct een extra aanvraagronde met 200.000,- euro budget beschikbaar te stellen in een extra Sena Performers Muziekproductiefonds. Je kunt een aanvraag doen t/m 12 april en je hoort uiterlijk 23 april of het toegekend wordt.
 • Lees hier het interview met minister van Engelshoven in het NRC:We gaan zorgen dat de culturele sector deze tijd door kan komen.
 • Het NPO Radio 5-programma Volgspot van KRO-NCRV nodigt artiesten de komende maanden uit om aan de slag te blijven. Tekstschrijvers, muzikanten en cabaretiers worden uitgedaagd om een tekst te schrijven die te maken heeft met de situatie waar we ons in bevinden. In de rubriek ‘Niet zonder ons’ laat Volgspot vier dagen per week de creatieve vruchten horen. Uiteraard staat er een financiële vergoeding tegenover. Wie mee wil doen kan een mailtje sturen aan: volgspot@kro-ncrv.nl.

16 maart

13 maart

 • ZZP’ers in de culturele en creatieve sector kunnen vanaf vandaag hun problemen en gederfde inkomsten melden bij de Kunstenbond via deze speciaal geopende website. Deze informatie wordt verzameld voor een overzicht om de impact van de maatregelen in kaart te brengen. Muzikanten kunnen hun meldingen tevens doen via Popcoalitie.
 • Minister van Engelshoven en Slob hebben een brief gestuurd over de gevolgen van COVID-19 voor cultuur en onderwijs. “De gevolgen van COVID-19 worden in de gehele culturele en creatieve sector gevoeld en er leven brede zorgen. Die zorgen delen wij. (…) De belangen en zorgen van deze sector worden meegenomen in de rijksbrede maatregelen.Bekijk de hele brief hier.

Contact

Heb je vragen, of kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan gerust contact met ons op! Laat een bericht achter via dit contactormulier en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Wij werken samen met de volgende partijen